Институција за развој књижевности за децу

Основан Институт за дечју књижевност. Руководство чине чланови Управног одбора. За председника Управног одбора изабран је професор др Милутин Ђуричковић, а за заменика председника Гордана Малетић .

У Београду је недавно основан Институт за дечју књижевност, регистрован у Агенцији за привредне регистре. Циљеви ове институције су промоција, развој и унапређење књижевности за децу и младе, организовање стручних и научних скупова, округлих столова, трибина и књижевних сусрета у циљу афирмисања уметничке литературе и науке о књижевности за децу и младе. Институт за дечју књижевност бавиће се и формирањем и ажурирањем информационе базе података описцима, књигама, издавачким кућама, илустраторима, преводиоцима, наградама, конкурсима, фестивалима, научним скуповима и другим чињеницама везаним за књижевност намењену деци и младима,
-Наш посао биће и промовисање књига и значајних издања белетристика, сликовница, студија, монографија, зборника.
Такође и покретање издавачке делатности (књиге, самостална и заједничка издања, преводи), као и организовање међународног књижевног фестивала стваралаштва за децу и дечјег стваралаштва, успостављање одговарајућег вида сарадње са релевантним сродним домаћим и страним институцијама. Радићемо и на побољшању услова за бављење дечјом литературом и медијским промовисањем њених врхунских уметничких вредности, рекао нам је порфесор др Милутин Ђуричковић, председник Управног одбора Института.
Институт за дечју књижевност ће се бавити и пружањем професионалне, етичке, стручне и друге подршке писцима, преводиоцима, илустраторима, издавачима и другим ствараоцима за децу и младе.
Институт има редовне и почасне чланове, као и пријатеље (придружене чланове). Руководство чине чланови Управног одбора. За председника Управног одбора изабран је др Милутин Ђуричковић, а за заменика председника Гордана Малетић. Своју делатност Институт ће обављати у оквиру три сектора, односно савета којима ће руководити: Зоран Пеневски (Уметнички савет), проф. др Зорана Опачић (Научни савет) и др Предраг Јашовић (Издавачки савет).
Институт је покренуо часопис за дечју књижевност, уметност и културу „Једрењак“, а за главног уредника изабран је Зоран Пеневски.
С.Ђукић

Подели на: