Интернет издање - архива
Штампа

Перспективе постоје,треба више радити

ЗОРАН ТОДИЋ, ГРАДОНАЧЕЛНИК ЛЕПОСАВИЋА О ПОЛИТИЧКО- БЕЗБЕДНОСНОЈ И СОЦИЈАЛНО- ЕКОНОМСКОЈ СИТУАЦИЈИ У ОВОЈ ОПШТИНИ
 
Након локалних косовских избора,  у Општини Лепосавић већину има Српска листа и њен представник Зоран Тодић, који је сада и градоначелник ове општине. Након формирања Скупштине и Одбора очекује се и конкретан  рад на добробит овдашњих грађана, али  бројни проблеми, на које смо и својевремено указивали, као заоставштина претходне власти искрсли су, али радити се мора у свим околностима,  каже Зоран Тодић.
 
Са почетком ове године почели сте рад са новим тимом којим руководите, као градоначелник Лепосавића. У каквој политичко-безбедносној и социјално-економској атмосфери организујете рад, с обзиром на многе проблеме који су евидентни у свим областима?
 
Велика је част и привилегија бити изабран на функцију градоначелника, али и велика обавеза и одговорност одржати дату реч и оправдати поверење грађана. Дакле, с једне стране сам срећан и задовољан, драго ми је да су моји суграђани у мени препознали човека који се свих ових година бављења политиком одлучно залагао за испуњење јасних циљева, а то је опстанак и стварање услова за бољи, сигурнији и извеснији живот свих наших грађана. С друге стране, истинитим и реалним сагледавањем услова у којима се одвија свеукупна потичко-безбедносна и социјално-економска ситуација на простору читавог Косова и Метохије, па и на локалном нивоу, може се закључити да не постоји идеалан оквир за превазилажење свих проблема са којима се сусрећемо. Конкретно, када говоримо о општини Лепосавић, колико ће бити тешко живети и радити у таквим околностима, сведочи чињеница да претходна власт својим несавесним и неодговорним понашањем није у довољној мери показивала бригу и заинтересованост за свакодневне потребе наших суграђана. Наиме, оно што сам затекао и наследио од бившег градоначелника приликом примопредаје дужности, између осталог, јесу неизмирена потраживања од стране фирми које су имале уговоре са Општином Лепосавић за извођење радова на свим инфраструктурним пројектима. У овом тренутку дуг општине износи 3.478.608 еура, за који је приватни извршни орган који заступа интересе фирми дао решење односно налог трезору за принудну наплату. Прегледом доступних финансијских докумената, као и појединих аката донетих од стране бившег градоначелника може се извести закључак о њиховој правној  неоснованости и противзаконитости,  али и поред тога, једноставно такво неодговорно руковођење претходне власти  довешће до блокаде рачуна Општине Лепосавић. У том случају наша општина  би била онемогућена да у наредном периоду извршава своје редовне обавезе, чиме би било угрожено несметано функционисање саме општине. Узимајући у обзир напред изнето, а у циљу спречавања наступања несагледивих последица по интересе грађана на првом месту, обратио сам се надлежним институцијам  како би нам помогли у решавању овог проблема. Ово истичем као веома важно, јер степен реализације буџета предвиђеног за ову годину, зависиће од тога какав ће бити резултат предузетих радњи по питању Захтева за одлагање принудне наплате потраживања. Без обзира на све наслеђене проблеме, као и на све тешкоће и изазове са којима смо свакодневно суочени, настојаћемо да у будућем периоду радимо одговорно и савесно, како у домену извршне власти, тако и кроз бројна скупштинска заседања легитимно изабраних представника који ће удружити своје идеје, знања и труд, у циљу доношења одлука које ће бити на добробит нашим суграђанима. Оно што са сигурношћу могу да кажем јесте да тим којим руководим показује одговорност, решеност и одлучност да, у складу са законом повереним надлежностима, заједничким радом допринесу повећању животног стандарда свих наших грађана и тиме учине да Лепосавић буде сигурније место за даљи опстанак и останак на овим просторима.
 
Осим рудника и флотације „Копаоник” и „Лоле-Фот” у Лешку, остала привредна друштва скоро и да не раде. Како видите перспективу за оживљавање привреде, конкретно у приватном сектору кроз мала и средња предузећа, која су дефинисана као ослонац будућег развоја?
 
Као што и сами знате, привредни развој општине Лепосавић једним значајним делом заснован је на позитивном пословању два привредна субјекта, рудника Бело Брдо и Црнац и флотације у Лепосавићу који функионишу у систему РМХК Трепча, и фабрике отковака „Лола-Фот” у Лешку, чиме се обезбеђује егзистенција великог броја домаћинстава на територији наше општине. Међутим, имајући у виду да осим ових привредних друштава, остала не послују уопште или обављају своју делатност  у смањеном обиму и капацитету, мишљења сам да је од велике важности за оживљавање привреде на локалном нивоу стварање поузданог, предвидивог и јасног привредног амбијента, за шта је потребно на првом месту обезбедити правну сигурност, у коме ће се предност дати приватном сектору и реализацији мини пројеката за развој малих и средњих  предузећа. Сматрам да ћемо као локална самоуправа у сарадњи и уз помоћ Владе Републике Србије, бројним подстицајним средствима створити  повољну климу за развој и унапређење приватног предузетништва и производни, услужни и занатски сектор малих и средњих предузећа и да ћемо на тај начин омогућити запошљавање што већег броја наших суграђана. Упознати сте са тиме да на територији наше општине постоје примери добре праксе, постоје предузећа која се успешно баве делатностима у поменутим секторима. На нама је да им обезбедимо потребну локалну институционалну инфраструктуру која пружа пословне информације и обуке како би своју делатност подигли на виши ниво и самим тим повећали конкурентност на тржишту.
 
Ближи се пролећна сезона, а имамо најаве веће помоћи од стране Владе Републике Србије за помоћ и субвенционисање пољопривредне сезоне. Како стимулисати младе људе, у недостатку другог посла, да се окрену неком виду пољопривредне производње?
 
Последњих година се запажа пораст пољопривредне производње у нашој општини, и оно што је евидентно, велики број породица на овој територији обезбеђује себи егзистенцију управо бавећи се пољопривредом. Нагласићу и да је све већа заинтересованост и све више је оних који сматрају да живот на селу има перспективу и да, ако вредно раде, могу пристојно и достојанствено живети од свог рада. У том смислу, желим да истакнем да смо претходних година, политику подстицања пољопривредног развоја на локалном нивоу, успешно спроводили у сарадњи и координацији са Владом Републике Србије и владином Канцеларијом за Косово и Метохију. Наиме, заједничким снагама учинили смо напоре да се бројним подстицајним средствима, субвенцијама, доделом квалитетног и сертификованог семеног и садног материјала, пружањем помоћи у виду доделе механизације и алатки нашим пољопривредницима унапреди обраду земљишта, омогући већи и квалитетнији принос, поспеши производња нових производа и умногоме олакша  рад. Општина ће и ове године у сарадњи са владином Канцеларијом за Косово и Метохију и ресорним министарством Владе Републике Србије издвојити значајна финансијска средства у виду субвенција и подстицајних средстава, како за оснивање нових, тако и за проширивање капацитета регистрованих пољопривредних газдинстава. Такође, предвиђена су и средства за оздрављење сточарства, с обзиром да на територији општине Лепосавић постоје повољни географски и климатски услови за развој ових пољопривредних грана. Када су у питању млади, они нису у великој мери заинтересовани за пољопривреду, јер је асоцијација на ову делатност углавном везана за тежак и мукотрпан рад који није довољно исплатив. Такође, прва помисао на пољопривреду је село, а млади теже ка граду и модернијем начину живота. Међутим, сматрам да ова привредна грана има мноштво различитих могућности и да је у том смислу неопходно променити свест младих о значају природних потенцијала и ресурса, који ако се искористе на прави начин, итекако могу бити довољан извор прихода. Из тог разлога, поставили смо себи као примарни задатак да се омладина задржи на селу и да им се помогне у сваком сегменту живота, како би били економски равноправни са омладином која живи у урбаној средини. Мишљења сам да ми требамо обезбедити јасно дефинисане програме помоћи субвенционисања и подстицаја, јер млади људи немају капитал, како би започели неки вид производње и остали на својим имањима. Радићемо на стварању услова за организовање и удруживање индивидуалних произвођача кроз асоцијације пољопривредника и земљорадничке задруге, које би се бавиле организованим откупом и пласманом свих произведених пољопривредних производа.
 
Незапосленост остаје највећи проблем, јер Лепосавић има највише незапослених лица од када се води евиденција. Видите ли решење, можда, највећег проблема, у контексту развоја и свеукупног просперитета овог краја?
 
Имајући у виду проблем незапоселности са којим смо годинама суочени и који додатно отежава живот на овим просторима, нарочито када говоримо о младима, оно што бих истакао је да ће наша општина у будућем периоду усмерити све своје снаге како би се на најбољи могући начин решио овај проблем и обезбедио просперитетан живот за све. Сведоци смо да годинама уназад наша деца одлазе да се школују у Београд, Ниш, Крагујевац и друге велике градове, најчешће без жеље да се врате у своје родно место јер верују да им се нема шта понудити. Када је реч о конкретним мерама да се тај тренд заустави, радићемо на томе да младе који стичу знање и образују се на престижним универзитетима у остатку Србије, кроз стипендирање и друге програме помоћи и подршке, заинтересујемо да стечено знање инвестирају у нашу општину, како би поспешили њен раст и развој и на тај начин створили услове за бољу и извеснију будућност на овим просторима. Додао бих и да је и даље на снази мера Владе Републике Србије у погледу забране запошљавања у јавном сектору, што нас ограничава да активно утичемо на смањење стопе незапослености. Стога ми нећемо поклекнути, напротив морамо постати предузимљивији, морамо се домаћински опходити према расположивим средствима и много више радити како би допринели не само себи већ целом друштву. Што се тиче оних који желе да раде, стварају и остану на овим просторима, врата мог кабинета ће увек бити отворена за њихове идеје, пројекте и решеност да удружено, заједничким снагама идемо напред и одржимо уверење да је Лепосавић место у коме наша деца желе да одрастају, живе и врате нам наду у бољу и светлију будућност. Чврсто верујем у наш заједнички успех и надам се да ће време које је пред нама показати снагу и лепоту наше општине и осмех наше деце, јер то је оно што нас одржава у овим тешким временима и чини истрајним у борби за останак овде. В.Вукојевић

ЈЕДИНСТВО
 

Издаје: Установа за новинско-издавачку делатност "Панорама"

Редакција "Јединства"
Приштина - Косовска Митровица
Ослобођење 1
тел: 028-497-333
тел/факс: 028-497-339

Представништво у Грачаници
тел: 038-64-282

Представништво у Београду, Крунска 44
тел: 011-3237-298

ФОТО галерија