Штампа

Већа одговорност организатора

Изрицање мера на лицу места за изгреднике нереда на спортским догађајима, већа одговорност организатора и клубова, специјална обука судова и полиције неке су од мера које предвиђ а коначна верзија Стратегије за борбу против насиља у спорту, изјавио је шеф тима за израду те стратегије и генерални секретар Владе Србије Вељко Одаловић.

Гостујући у Дневнику РТСа, Одаловић је рекао да Стратегија за борбу против насиља у спорту у оквиру законских овлашћења предвиђ а могућност изрицања мера изгредницима на лицу места. Мере предвиђају и специјалну обуку од судова до полиције, али и већу одговорност организатора спортских догађаја. Према речима Одаловића, Стратегија предвиђа да сви деле одговорност јер је реч о инегрисаној борби па ће и одговорност клубова бити већа када је реч о дешавањима на терену и око њега. Стратегија предвиђа мере у оквиру Закона о спорту и Закона о приватном обезбеђењу, али је за њену имплементацију значајна и улога образовних установа и медија, рекао је Одаловић.