Интернет издање - архива
Штампа

Овде настају кадрови који промовишу спорт и здрав начин живота

Постављено Локалне вести са КиМ

Професор др Верољуб Станковић , декан Факултета за спорт И физичко васпитање Приштина –Лепосавић о раду ове високошколске институције


Факултет за спорт и физичко васпитање Приштина- Лепосавић прошао је , као и остали дислоцирани Факултети тешку фазу свог рада, али створени су услови за оптималан рад и образовање нових генерација, кроз цео овај период од скоро две деценије.

Стално усавршавање и подизање квалитета рада је континуирани посао, као и најважнија улога да изграђују и образују кадрове који утичу на ширење здравог начина живота и који ће у будућности настављати ту мисију за студенте који ће тек доћи.