Интернет издање - архива
Штампа

Утрошена већа средства него што је реализовано на терену

Постављено Локалне вести са КиМ

Трећа редовна седница Скупштине општине Лепосавић
 
Примедбе одборнка највише су се односиле на несклад утрошка средстава и реализованих инвестиција на терену . Поменута су и велика дуговања општине и бликаду рачуна ове општине и од стране Београда и Приштине, што је последица рада ранијег мандата ове Скупштине.
Лепосавић, 25. Април- Одборници Скупштине Лепосавић најпре су констатовали да имају одборничку већину, а затим су на својој трећој редновној седници усвојили записник са предходне друге редовне седнице . Опозициони одборници нису присуствовали овој седници. Потом је у дневни ред уврштена још једна додатна
тачка дневног реда. Реч је о тачки која је предходно усвојена на Комисији за политику и финансије , а тиче се преноса средстава са линије за плате и дневнице на линију робе и услуге и рашоди буџета.
Течку дневног реда ,Представљање и разматрање Извештаја о извршењу буџета Лепосавић за период јануар- децембар 2017. Године, образложила је Наташа Настић, директор департмана за финансије Општине Лепосавић. Буџет општине
Лепосавић за предходну годину остварен је у износу 5.518. 344. Евра , на основу Одлуке о буџету општине Лепосавић и Трезора. Појединачно по ставкама И буџетским линијама, Настићева је образложила
приходну и рашодну страну буџета која је реализована у прошлој години. Реч је о приходима И трошковима за плате и дневнице,робе и услуге и капиталне инвестиције.