Штампа

Израда урбанистичког- архитектонског решења

Постављено Локалне вести са КиМ

Општина Лепосавић креће у решавање урбанистичких проблема
 
Иако је тек расписан конкурс за израду урбанистичко –архитектонског решења за уређење центра и непосредне околине насеља Лепосавић, овакав приступ охрабрује да ће се по овом питању напокон почети да решавају нагомилани
проблеми.
Лепосавић, 4. Маја- Ових дана расписан је конкурс, од стране Привременог органа Општине Лепосавић, којим се позивају заинтересовани , на пројектни , једностепени, анонимни конкурс за израду урбанистичко- архитектонског решења за ужи центар и непосредну околину у насељу Лепосавић.
-Циљ је да се путем јавног конкурса изнађе квалиетно идејно урбанистичко- архитектонско решење које ће функционално и амбијентално унапредити предметни простор у препознатљив и атрактиван део насеља према условима и препорукама датим од стране Привременог органа наше општине, каже Зоран Тодић, председник
Привременог органа општине Лепосавић. Уједно обавештени су сви овдашњи власници привремених објеката који се баве неким видом приватног посла, углавном у домену услуга, да своје нелегало постављене монтажне објекте уклоне у одређеном року. Ово ће у амбијенталном смислу много значити да се се ослободи простор од привремних објеката различите конструкције, који су радили углавном у нефункционалним условима. Понуђена су им и решења да свој посао наставе у слободним објектима постојећег тржног центра уз одговарајућу надокнаду. Обострано гледано све ово
имаће велики ефекат јер ће простор планиран за ново уређење најужег центра Лепосавића бити ослобођен за будуће радове, а приватници ће свој посао наставити да раде у квалитетнијим условима у наменском простору.
Протеклих година проблеми у овој области су се гомилали тако да имамо постављене нелегалне објекте дуж целе главне улице у Лепосавићу, воће и поврће куповало се буквално са улице, а трговина се углавном развијала у нефунционалним простору без текуће воде. Покушај изградње тржног центра на локацији зелене пијаце је заустављен на старту, тако да је овај посао, измештања трговинских радњи остао нерешен до сада. Трговина се развијала сразмерно броју становника и куповне моћи у мањем обиму, тако да на овом подручју од скоро имамо само један
супермаркет који пружа већи обим и асортиман робе у функционалном простору. Све остале трговинске радње су у киосцима на нелеганим локацијама. Колико ће садашњи покушаји да се путем конкурса изнађу решења за уређење овога простора остаје да се види, али добро је што се бар почело решавање ових проблема који треба да пруже квалитетније услове зивљења на овом простору.
 
В.В.