Интернет издање - архива
Штампа

Предлог првог циркулара за наредну годину

Постављено Локалне вести са КиМ

Пета редовна седница Скупштине општине Лепосавић
 
Одборници су једногласно без и једне примедбе подржали предржали предложени циркулар којим су предвиђени износи приходне И рашодне старне буџета за 2019 годину
Лепосавић, 30. Маја- Наташа Настић, директор Департмана за финансије
Скупштине општине Лепосавић представила је предлог првог циркулара за формирање
буџета за 2019. Годину, као и дугорочни план финансирања за период 2019-2021.
Годину.
-Ово је први документ за утврђивање финансијског оквира за финансирање
општинских прихода и рашода за наредну годину. У општи грант општине поред
финансирања локалне самоуправе укључено је финансирање социјалних услуга,
финансирање запослених у управи општинских дирекција, за предшколско образовање и
примарно здравство, финансирање специфичних грантова за образовање идр, казала је
Настићева додајући да убудуће неће бити конкурса за наставно особље јер ће се
због вишка радники вршити прерасподела по обштина до распоређивања и оптималног
броја радника који су потребни у систему образовања.
По текућим питањима, чула се само једна примедба одборника који је
апеловао на надлежне да се реши питање заштите усева у пољопривредној производњи
од елементарних непогода кроз решавање питања употребе противградних ракета.
Председавајући Скупштином Никола Лазовић одговорио је да ће за наредну
седницу бити припремљен одговор како да се адекватно реагује у предстојећој
летњој сезони ради заштите од града и очувању летине. В.В.