Интернет издање - архива
Штампа

Радови из више научних области

Постављено Локалне вести са КиМ

Објављена четрдесет четврта свеска’’ Баштине’’ у издању Интитута за српску културу Приштина- Лепосавић
 
Часопис ‘’Баштина’’ излази два пута годишње И објављује научне радове, грђу И приказе из свих области друштвених и хуманистичких наука.
Лепосавић, 13. Јула- У ‘’Баштини’’ овога пута највише радова објављено из облсти историје. Немања Цвитковац објавио је рад на тему ‘’Архиепископ Данило ИИ , Хришћанска вера и Фрањевци. Заједнички рад Марка Атлагића и Филипа Обрадовића је ‘’Вишеслав је српски, а не хрватски кнез, а Вишеславова крстионица ранохришћански српски, а не хрватски културни споменик. Поред осталих из ове области издвајамо и рад Далибора Велојића , ‘’Ратни планови војске Краљевине Југославије према Албанији 1938-1941 године’’ и Весне Зарковић ‘’Стара Србија и Макеедонија у извешатају
Љубомира Стојановића из 1890 године’’. У области књижевности доминира обрада дела Лазе Костића, па тако у два рада аутори се баве овом темом. Наиме, Јасмина Кнежевић пише на тему ‘’Корифеј ониризма српске романтичарске књижевности , Лаза Костић и ‘’Драмско у делу Лазе Костића’’, Ане Зечевић.
Област Археологије доноси само једну тему под насловом ‘’Прилог о проучавању конзуларних бенефицијара на дарданском подручју’’, Марије Савић. У области Историје културе у овоме броју има шест тема, а између осталих,
Петар Рајчевић пише о Основној школи ‘’Бановић Страхиња ‘’ у Бањској, а Славиша Бишевац и Душан Манојловић о Основној школи ‘’Зупчанска’’. Политикологија доноси тему из Републике Српске, са насловом ‘’Државно
–правни развој Републике Српске Крајине’’, Александра Мартиновића, Емина Лазовић, Јовић бави се ‘’Специфичностима методолошких истраживања у политикологији’’. Етнологија је заступљена са једном темом , а то је ‘’Женидба Краљевића Марка ‘’, на дан Белих поклада у Штрпцу, а аутор овог рада је Александар Павловић.
 
Упрво због атрактивности у овом приказу, у објашњењу ове теме, аутор каже, да културу Срба у Штрпцу до дана данашњег богата обичајно-обредна пракса коју локлано становништво види као део свог традиционалног наслеђа и важан чинилац очувања свог идентитета. Приказ ‘’Женидба Краљевића Марка ‘’донео је
конкретан опис главног догађаја у окиру прославе Белих поклада у Штрпцу, већински српској општини на крајњем југу Косова И Метохије. Истраживања су спроведена овога пролећа уочи ускршњег поста и могу се третирати као допринос
проучавањима културе Срба на Косову и Метохији. Уједно резултати истраживања могу се посматрати нарочито са аспекта доприноса очувања овога обичаја као феномена који по свом називу и главним структуралним елементима на подручју данашње Србије практично нигде више није забележен. Овим часописом ‘’Баштине’’, Институт за Српску културу Приштина, који од 1999- е године ради у Лепосавићу обележава тридесет година постојања. Припрему часописа суфинансирало је Министарство просвете, науке И технолошког развоја Републике Србије. Штампана је на српском и енглеском језику у једном издању.
В.Вукојевић