Штампа

Усвојен буџет за 2019 годину

Постављено Локалне вести са КиМ

Девета седница Скупштине општине Лепосавић
 
Предлог буџета, пројектованих прихода и трошкова за наредну годину усвојен је већином одборника.-
Лепосавић, 26. Септембар- На својој деветој редовној седници Скупштине општине Лепосавић, којој је присуствовало седамнаест од деветнаест одборника, већином од дванаест одборника усвојен је буџет ове општине за 2019. годину,
са пројекцијама за 2020 и 2021 годину. Пет одборника ПКС било је уздржано. Предходно сви присутни одборници усвојили су записник са предходне осме редовне седнице.
Буџет СО-е Лепосавић за 2019 годину са пројекцијама за 2020 и 2021. Годину образложила је директорица Департмана за буџет и финансије Наташа Настић. Уз одлуку о буџету општине Лепосавић усвојен је и списак капиталних
пројеката за 2019-2021 годину у складу са буџетским циркуларом Министарства финансија. Укупан износ буџета ове општине за 2019 годину износи 4. 642.073 еура који су предвиђени за плате и дневнице у износу од 2.335.204 еура, за робе и услуге у износу од 405.228 еура, комуналне трошкове биће покривени у износу од 64. 000еура, субвенције у укупном износу учествују са 70. 000 еура и капитални трошкови учествују у износу од 1.767.641 еуро. Пројекције за наредне две године 2020 и 2021 годину су углавном на нивоу буџета за наредну годину 2019. Одборници су у оквиру ове одлуке усвојили и пан капиталних инвестиција који треба да буде остварен у наредној години. Капитални пројекти тичу се углавном радова у области инфраструктуре, између осталог асвалтирања дела пта у селу
Остраће , изградња канализационе мреже код школе у Белућу, реконструкција макадамског пута Шарпељ- Ћирковићи, изградња моста преко реке Бистрице, асвалтирање дела пута у селу Ибарско Постење, поправка моста на Врачевској реци, изградња канализационе мреже изнад Пољопривредне школе у Лешку и потеза од железничке станице. У месној заједници Сочаница планирани су радови асфалтирања пута од села Вуча према селу Каменица, изградња уличне расвете у селу Каменица и асфалтирање пута у селу Мошнице. Изградња уличне расвете планирана је у селу
 
Дренова у месној заједници Лешак. У селу Вуча планирана је и изградња ограде око сеоске цркве , као и реконструкција већ постојећег асфалтног пута од Рудо поља до школе. У овој месној заједници планирана је и изградња асфалтног кружног пута кроз село Крушевље.
На дневном реду овог зааседања Скупштине општине била је и замена члана у Одбору за заједнице СО-е Лепосавић. За новог члана овог одбора именован је Фатмир Авдуљи.
Примедба одборника из ПКС Драгана Јаблановића односила се на документа која су уручена одборницима за ову седницу. Наиме, примедба се односила на део докумената финансијске документације који је одборницима уручен на албанском језику. Јаблановић је рекао да очекује да одборниции документа на седници добију на матерњем српском језику.
Одговор на ово питање, зашто су поменута документа одборницима уручена на албанском језику, образложила је Наташа Настић, директорица за буџет и
 финансије, речима да су документа умножена из система како су добили од централних власти и да из техничких разлога није вршена промена и превод докумената. В.Вукојевић