петак, 07. маја 2021. | 21:49

Влада усвојила више уредби за подршку привреди

Влада Србије данас је усвојила Уредбу о утврђивању гарантне шеме као мере подршке привреди за ублажавање последица пандемије ЦОВИЂ19 као и неколико других уредби за подршку привреди и пољопривреди.

 

На седници Владе усвојена је и Уредба која се односи на померање рокова за достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и порез на приход од самосталне делатности, саопштило је Министарство финансија.

Том уредбом се рок за предају годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора за све обвезнике чије је извештавање уређено Законом о тржишту капитала, Законом о инвестиционим фондовима или Законом о алтернативним инвестиционим фондовима са јавном понудом, помера на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања.

За извештавање које је уређено Законом о рачуноводству, прописано је да се рок за редовне годишње финансијске извештаје помера на рок од 90 дана од укидања ванредног стања, а рок за консолидоване финансијске извештаје на 120 дана од дана престанка ванредног стања.

Поред тога Влада је донела и Уредбу о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима и Уредбу о финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед пандемије цовиђ19.

Према речима министра финансија Синише Малог, усвајањем ових уредби заокружен је Програм економских мера за подршку привреди. Министар истиче да је Уредба о утврђивању гарантне шеме главни ослонац целог економског програма Владе Србије.

Подели на: