sreda, 28. septembra 2022. | 07:33
Najnovije vesti

Časopis koji donosi nova istraživanja

Objavljena četrdeset osma sveska Baštine. U ovom broju Baštine obrađene su teme iz oblasti književnosti, jezija, politikologije,sociologije, prava i ekonomije, istorije, arheologije, istorije umetnosti i istorije kulture.

 

Leposavić, 26. Novembar- Istraživači, naučni radnici na Institutu za srpsku kulturu Priština- Leposavić, redovno, po ustaljenoj dinamici štampaju svoj časopis Baština, koji objavljuje istraživanja iz više naučnih oblasti. Četrdest osma sveska, koja je nedavno objavljena sadrži dvadeset četiri rada iz oblasti književnosti, jezika, politikologije, sociologije, prava i ekonomije, istorije,arheologije, istorije umetnosti i istorije kulture.
U oblasti književnosti objavljeni su radovi Jasmine Ahmetagić, Paranoidna psihoza u patrijarhalnoj kulturi, Jedan razoran um, Lazara Komarčića, Helenski mit kao arhetipski fenomen u srpskoj srednjovekovnoj književnosti, autorke Ane Stišović, Imagem kanona-kanonsko u našim predstavama i društveno istorijskim okolnostima njihovog nastanka i održanja, Jasmine P. Knežević i Miloš Jovanović pisao je na temu – Kafkijska istraga.
U oblasti jezika objavljena su dva rada, Milice Mihajlović, Barokna geometrija rečenice u drami Nevinost ili Svetislav i Mileva i rad Nataše Spasić, Poredbene i –ili načinske konstrukcije od Vuka do danas.
U oblasti politikologije, sociologije, prava i ekonomije objavljeno je najviše radova. Zajednički je obrađena tema , Iskustva iz upotrebe snaga ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane u toku NATO agresije na SRJ, autora Miodraga Gordića i Ivana Petrovića. U ovoj oblasti objavljen je i rad Sergeja Uljanova i Ane G. Matović, na temu izvoda iz ‘’Ruske Pravde”. Između ostalih Srđan Slović pisao je na temu , Liotarovo posmoderno stanje, a Ivana Baltezarević i Radoslav Baltezarević, Prikriveno oglašavanje u novim medijima.
Iz oblasti istorije izdvajamo rad Đorđa N. Đekića ,,Zašto Stefan Prvovenčani nema svoje žiteije?”i Nemanje P. Cvitkovca, Crkvena pripadnost kralja Dragutina posle 1291. Godine.
U oblasti arheologije objavljen je samo rad Ljubiše Vasiljevića, Spomenici kulture Telesfora otkriveni na teritoriji Srbije.
Itorija umetnosti donosi dva rada. Sonja Cvetković pisala je na temu, Sinestezija vizuelnog i muzičkog, Vićentije Petrik, Marš Miloša S. Milojevića, a Nina Lojović, objavila je rad na temu, AArhitektura pravoslavnih crkava na prostoru Pećke Patrijaršije sa posebnim osvrtom na arhitekturu istočne Hercegovine u XIV i XVII vijeku.
U oblasti istorije kulture, prof Petar Rajčević pisao je o radu Osnovne škole” Sveti Sava” u Kosovskoj Mitrovici, odnosno o uspehu koji je ostvaren u ovoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi u školskim 2016/17 i 2017/18. Godini.
U ovom broju Baštine u odeljku, Naučna kritika i polemika, objavljen je rad Miloša Pavlovića, Da lii je Strez ubijen u atentatu?
U prikazima, Aleksandar Savić objavio je rad, Suprostavljeni interesi velikih sila (Vesna Zarković, Kosovo i Metohija u politici velikih sila).
Milorad Gordić, sa Univerziteta Union ”Nikola Tesla”, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd i Ivan Petrović , Univerzitet odbrane u Beogradu, objavili su rad o iskustvima upotrebe snaga ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane u toku NATO agresije na SRJ. U apstraktu ovovog rada se kaže,, U saopštenju je opisana priprema i izvođenje vazduhoplovne kampanje NATO na SRJ 1999-e godine , kao klasičan primer sukoba u kojima su moderna tehnološka rešenja izmenila fizionomiju savremenih oružanih sukoba.UU prvoj celini saopštenja opisan je način narastanja snaga NATO , kao i pripreme koje su izvodile jedinice Ratnog Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Jugoslavije očekujući početak oružanog sukoba. U drugoj celini su prikazana najznačajnija iskustva i događaji koji su obeležili oružani sukob između NATO i Vojske Jugoslavije, sa stanovišta upotrebe snaga protivvazduhoplovne odbrane Vojske Jugoslavije.”
U uvodu je ocenjeno” da su geopolitičke promene, nastale krajem XX veka otvorile vrata i novim načinima vođenja oružanih sukoba. Naime, odsustvo blokovske podele sveta iz hladnoratovskog perioda, obezbedilo je stvaranje novih koncepcija bezbednosti, čija je uloga neosporna u kreiranju globalne preraspodele vojne, političke i ekonomske moći.”
Zajednički rad Ane Stoševski i Miljane Pavićević baziran je na istraživanju, svojevrsnoj anketi među mladima u Kosovskoj Mitrovici, na temu povezanosti osobina ličnosti , nade i zadovoljstva životom kod mladih na Kosovu i Metohiji. Kao zaključak na osnovu ovih analiza nameće se ,, da kada su osobe istrajne, izdržljive , organizovane i sigurne u sebe, biće sposobne da planiraju put do željenog cilja bez obzira na moguće prepreke. Kada su osobe optimistične, vedre, aktivne i samopouzdane, pokazaće veće zadovoljstvo svojim životom”, ocenjeno je u ovom radu.

V.Vukojević

Podeli na: