subota, 26. novembra 2022. | 10:54
Najnovije vesti

Gračanica: Prijave za novčanu pomoć socijalno ugroženim porodicama

Socijalno ugrožene porodice sa teritorije opštine Gračanica od danas mogu podneti zahtev za novčanu pomoć u iznosu od 130 evra. Pravo na novčanu pomoć imaju porodice sa prebivalištem na teritoriji opštine Gračanica, čiji članovi porodica nisu u radnom odnosu (javni i privatni sektor), prijavljeni su kao nezaposleni u Agenciji za zapošljavanje u Lapljem Selu i nemaju prihode iz budžeta Kosova.

 

Služba socijalne pomoći Centra za socijalni rad Gračanica obaveštava stanovnike opštine Gračanica da se prijave za novčanu pomoć mogu podnositi od danas do 15. maja 2020. godine. U ime svih članova porodice zahtev za mesečnu novčanu pomoć od 130 evra za period april-jun 2020. godine (obračun će zavisiti od datuma podnošenja zahteva) podnosi jedan član/nosilac domaćinstva, dok u zahtevu navodi sve članove porodice.

Zahtev se može podneti na dva načina:

1. Onlajn podnošenje zahteva – Obrazac za podnošenje zahteva se nalazi na zvaničnom sajtu Ministarstva finansija i transfera. Obrazac se preuzme, popuni tačnim podacima i sa fotokopijom lične karte podnosioca zahteva (skenirane/uslikane mobilnim telefonom) pošalje (u prilogu mejla) na mejl pako15@rks-gov.net. Ovakav način podnošenja zahteva je brz i jednostavan i izričito se preporučuje zbog mera ograničenog kretanja, izbegavanja gužvi u prostorijama CSR, i pre svega očuvanja zdravlja u uslovima epidemije Koviđ19.

2. Podnošenje zahteva u prostorijama Centra za socijalni rad u Lapljem Selu – Obrazac se može preuzeti, odštampati, kod kuće popuniti tačnim podacima, potpisati i uz fotokopiju lične karte podnosioca zahteva lično dostaviti u Centar za socijalni rad u Lapljem Selu. Takođe, obrasci za podnošenje zahteva mogu se preuzeti i na oglasnoj tabli u Centru za socijalni rad.

Novčana pomoć biće dodeljena socijalno ugroženim porodicama u skladu sa merom br. 15 Fiskalnog paketa za hitne slučajeve (Odluka br. 35/2020 od 16.04.2020. ministra finasija i transfera u skladu sa odlukom Vlade Kosova 01/19 od 30.03.2020.).

Centar za socijalni rad Gračanica neće donositi odluke o priznavanju prava na ovu vrstu pomoći. Uloga Centra za socijalni rad je da pristigle zahteve elektronskim putem prosledi Ministarstvu finansija i transfera koje će biti zaduženo da donese odluku o tome da li porodica ostvaruje pravo na ovu vrstu novčane pomoći.

Za više informacija može se pozvati broj Ministarstva finansija i transfera 038-212 504 i 038-211 010.

Podeli na: