subota, 26. novembra 2022. | 11:06
Najnovije vesti

Mogućnost za opremanje domova po energetskim standardima

U Leposaviću potpisan Memorandum ”Subvencije za energetsku efikasnost”.

Veliki i značajan projekat pruža mogućnost građanima da uz subvencije i sopstvena sredstva reše pitanje ugrađe stolarije, regulaciju grejanja i postavljanje fasada, kako bi u skladu sa programom energetske efikasnosti stvorili uslove za udobniji život u svojim domovima, a istovremeno ovakav projekat doprinosi široj, boljoj slici ambijentlne celine čitavih naselja, a iznad svega kroz uštedu energije očuvanju životne sredine.
Leposavić 20. Februara – Memorandum o razumevanju potpisali su gradonačelnik Leposavića Zoran Todići i predstavnik Projekta ”Subvencije za energetsku efikasnost” Marko Košir u saradnji sa Milenijumskom fondacijom. Ovim Memorandumom je uspostavljen okvir za saradnju na realizaciji pilot projekta ” Subvencije za energetsku efikasnost” koji sprovodi Milenijumska fondacija, a koji ima za cilj smanjivanje potrošnje električne energije u stambenom sektoru putem dodela subvencija i drugih ekonomskih podsticaja stambenim jedinicama na teritoriji opštine Leposavić.
Ovaj projekat podrazumeva energetski efikasno renoviranje individualnih stambenih jedinica, odnosno individualnih porodičnih kuća, koji ulažu u energetski efikasne mere, kao i obnovljive izvore energije, kako bi doprineli zaštiti životne sredine i poboljšanju kvaliteta života. Sprovođenje mera energetske efikasnosti ima za cilj uštedu električne energije kroz ugradnju sistema izolacije, fasade, ugradnju novih spoljnih prozora i vrata, sistema grejanja idr.
Ceo projekat ima za cilj i podizanje svesti kod vlasnika individualnih stambenih jedinica o koristima od energetske efikasnosti i na taj način pojačati njihov interes da investiraju u svoje objekte, čime povećavaju udobnost i doprinose očuvanju životne sredine.
I u ovom projektu, kako je rečeno prilikom potpisivanja Memoranduma, vodiće se računa o određenim kategorijama stanovništva, kao što su socijalno ugrožene porodice, samohrani roditelji, manjinske porodice, starija, invalidna i obolela lica, kao i porodice sa malom decu. Prilikom selekcije zahteva za ovaj projekat, ovakve porodice imaće prioritet.
Dogovoreno je još da će strane potpisnice međusobno pružati potrebne institucionalne, ljudske i finansijske resurse, budući da su obostrano izrazile spremnost da rade u duhu prijateljske saradnje, kako bi doprineli ostvarivanju ciljeva i efikasnom sprovođenju planiranih aktivnosti Projekta.
Zoran Todić, gradonačelnik Leposavića i vođa Tima za realzaciju Projekta, Marko Košir izrazili su nadu i uverenje da je ovo samo početak njihove saradnje, a sve u cilju dostizanja ekoloških standarda EU, kada je u pitanju životna sredina i poboljšanje kvaliteta grđana na ovom području.

V.Vukojević.

Podeli na: