četvrtak, 18. avgusta 2022. | 21:44
Najnovije vesti

Postignut sporazum o energetici: Elektrosever dobio licencu, KEDS i KOSTT pristup Valaču

„Beograd i Priština uz posredovanje EU, upravo su usvojili sporazum o primeni mape puta za energetiku u Briselu“, potvrdio je Miroslav Lajčak na svom Tviter nalogu, uz naznaku da je reč o sporazumu između Kosova i Srbije.

 

 

 

Prva tačka ovog sporazuma je da će RUE izdati licencu Elektroseveru.

U roku od sedam dana Elektrosever će KEDS-u i KOSTT-u dostaviti podatke o potrošačima, a u roku od 30 dana KEDS i KOSTT imaće pristup Valaču.

Lajčak je objavio tekst sporazuma, uz dodatnu fotografiju sa glavnim pregovaračima Beograda i Prištine, Petrom Petkovićem i Besnikom Bisljimijem.

U međuvremenu, isti tekst sporazuma na svom Tviter nalogu, objavio je i Bisljimi.

Mapa puta za implementaciju energetskih sporazuma

U cilju prevazilaženja krize i problema u energetskom sektoru, uzimajući u obzir Aranžmane u vezi sa energetikom od 8. septembra 2013. (Sporazum o energetici 2013.), i Zaključke fasilitatora EU o implementaciji Energetskog sporazuma iz 2013.

Sporazumom od 25. avgusta 2015. godine („Sporazum o energetici iz 2015.“), strane su se saglasile sa sledećom mapom puta:

1. RUE će izdati licencu za snabdevanje Elektroseveru, RUE će obezbediti poštovanje uslova utvrđenih licencom za snabdevanje, u skladu sa Kosovskim pravnim i regulatornim okvirom.

2. U roku od sedam dana od izdavanja licence za snabdevanje, Elektrosever će dostaviti KEDS-u i KOSTT-u najnovije dostupne podatke o potrošačima, preko EU.

3. U roku od 10 dana od izdavanja licence za snabdevanje, Elektrosever potpisaće neophodne tehničke sporazume sa KOSTT-om i KEDS-om za rad na energetskom tržištu Kosova, odnosno Okvirni sporazum o pravilima tržišta električne energije sa KOSTT-om, Sporazum o bilansnoj odgovornosti sa KOSTT-om, Ugovor o povezivanju sa KEDS-om i komercijalni sporazum sa KEDS-om za pružanje usluga distribucije (fakturisanje, naplata računa, održavanje i fizičko priključivanje novih potrošača) u četiri opštine sa većinski srpskim stanovništvom na severu, iz stava 1 čl. 5 Sporazuma iz 2013.

4. U roku od 15 dana od potpisivanja neophodnih tehničkih sporazuma sa KOSTT-om, Elektrosever će dobiti Energetski identifikacioni kod (EIC) za obavljanje aktivnosti predviđenih licencom za snabdevanje.

5. U skladu sa čl. 14. Energetskog sporazuma iz 2015. godine, u roku od 30 dana od izdavanja dozvole za snabdevanje, KEDS i KOSTT (pod olakšicama EU, ako je potrebno) će imati pristup podstanici Valač/Valak, kao i drugoj infrastrukturi za prenos i distribuciju.

6. U roku od 45 dana od izdavanja licence za snabdevanje, KOSTT i KEDS će, nakon konsultacija sa Elektroseverom, podneti RUE plan ulaganja i potrebne troškove održavanja i gubitke na mreži, na osnovu detaljnog razmatranja postojeće infrastrukture.

7. U roku od 21 dan nakon podnošenja investicionog plana i potrebnih troškova održavanja i gubitaka na mreži, RUE će u principu odobriti ove planove, troškove i gubitke.

8. U slučaju nepoštovanja odredbi ovih usaglašenih zaključaka nakon 100 dana od izdavanja dozvole za snabdevanje, RUE može odlučiti da suspenduje i/ili povuče dozvolu za snabdevanje izdatu Elektroseveru, uz prethodnu konsultaciju između strana, uz pomoć EU, u periodu od najviše 15 dana. EU će dati stručno mišljenje ako to zatraži najmanje jedna od strana.

9. Uspešna implementacija dogovorene mape puta ne dovodi u pitanje obaveze Strana da u potpunosti implementiraju energetske sporazume iz 2013. i 2015. godine.

Podeli na: