subota, 26. novembra 2022. | 09:17
Najnovije vesti

Sudija dao status Tačijeve žrtve za devet od 17 prijavljenih

Sudija Specijalizovanih veća Kosova u Hagu dodelio je status žrtve za devet, od 17 ljudi koji su aplicirali za taj status, i tvrdeći da su bilo posredne, bilo neposredne žrtve, optuženih šefova OVK, Hašima Tačija i drugih.

 

Sedam aplikanata za status žrtve je odbijeno, jer ne ispunjavaju uslove propisane statutom tog suda, dok će o jednom zahtevu biti naknadno odlučeno, nakon što dostavi dodatne informacije.

Identiteti aplikanata su su pod merama zaštite i razlikuju se samo presudonimima, tako da nije poznato koje su nacionalnosti.

Aplikacije je podnelo devet Srba, šest kosovskih Albanaca, a nacionalnost za dvoje nije objavljena.

Status žrtve dobili su 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 07/06, 16/06, 17/06, 18/06 i 19/06, pošto sudija smatra da “na prvi pogled” (prima facie) postoje dokazi da su pretrpeli štetu kao direktnu posledicu zločina opisanih u optžnici protiv Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija.

Odluka o zahtevu osobe 12/06 je odložena, jer je sudija naložio Kancelariji za pomoć i zaštitu žrtava SVK da od njega zatraži više informacija u pogledu okolnosti navodnog zločina.

Sudija nije prihvatio zahteve aplikanta 06/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 13/06 i 14/06, odnosno odbio je da im dodeli status žrtve, jer smatra da zločini koje oni vezuju za sebe “ne spadaju u vremenski, geografski i materijalni opseg optužnice” i stoga ne mogu da se smatraju žrtvama.

Sudija međutim dodaje da ova odluka o neprihvatanju njihovih aplikacija “ne dovodi u pitanje bilo kakvu buduću odluku o prihvatljivosti njihovih prijava, uključujući štetu koju su mogli pretrpeti kao rezultat opisanih zločina, nakon moguće izmene i dopune optužnice”.

Svim žrtvama i odbijenim aplikantima sudija je produžio mere zaštite identiteta, koji ostaju nadalje sakriveni i od javnosti i od odbrane – optuženih i njihovih advokata.

Ovo je tek prva odluka sudije o žrtvama, a proces njihovog prijavljivanja je i dalje u toku i trajaće do kraja prethodnog postupka, odnosno do početka suđenja.

Pravo da apliciraju za status žrtve imaju svi koji smatraju da su oštećeni postupcima pripadnika OVK.

Žrtve mogu da budu neposredne – nad kojima je zločin direktno počinjen ili posredne, jer im je ubijen, mučen ili otet neko od članova porodice.

Prema pravilima suda, da bi dobile status žrtava, oštećene osobe moraju da za to dobiju potvrdu sudije za prethodni postupak ili sudskog veća, na preporuku Kancelarije za zaštitu žrtava.

Tači, Krasnići, Veselji i Seljimi terete se za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti počinjenih u 40 logora na Kosovu i severu Albanije, gde su ljudi neosnovano lišeni slobode, mučeni i ubijani. Njima preti kazna doživotnog zatvora.

U optužnici se navodi da Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići snose individualnu krivičnu odgovornost, prema različitim oblicima krivične odgovornosti, za krivična dela izvršena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu, koja su bila deo raširenog i sistematskog napada na osobe za koje se sumnjalo da su bili protiv OVK.

Krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na Kosovu, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji.

Prema navodima optužnice, ta dela su izvršili pripadnici OVK protiv stotina civila i lica koja nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima.

 

Podeli na: