уторак, 21. фебруара 2023. | 23:41
Најновије вести

Влада предложила промене Устава у области правосуђа

Влада Србије усвојила је на данашњој седници предлог за промену Устава Републике Србије у делу који се односи на судове и јавна тужилаштва, као и Акциони план за спровођење стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020–2025. године.

 

 

Предлогом за промену Устава у делу који се односи на судове и јавна тужилаштва, Влада Србије и Министарство правде потврдили су опредељеност у спровођењу реформских процеса и испуњавању активности из ревидираног Акционог плана за поглавље 23, саопштено је из Владе.

Предлог се односи на промене одредбе члана 4 Устава и одредбе које се односе на судове и јавна тужилаштва (чланови 142–165).

Шодно томе, мењају се и одредбе члана 99 – Надлежност Народне скупштине, члана 105 – Начин одлучивања у Народној скупштини и члана 172 – Избор и именовање судија Уставног суда.

Промена Устава у делу правосуђа неопходан је корак у даљем оснаживању владавине права и даљем усклађивању са европским правним тековинама и стандардима.

Усвојен Акциони план за спровођење стратегије развоја система јавног информисања
Влада Србије усвојила је Акциони план за спровођење стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020–2025. године, у периоду 2020–2022. године.

Стратегијом је предвиђено доношење два акциона плана ради остваривања предвиђених активности – за први акциони план предвиђено је да се донесе за период од 2020. до 2022. године, а за други за период од 2023. до 2025. године.

Након истека периода важења првог трогодишњег акционог плана, биће израђен извештај о резултатима његовог спровођења и реализацији активности предвиђених планом.

Применом Акционог плана, имплементацијом Медијске стратегије, као и израдом сета нових медијских закона, руководиће Министарство културе и информисања.

Циљ стратегије је унапређење система јавног информисања који гарантује слободу изражавања, слободу медија, безбедност новинара, медијски плурализам, развијено медијско тржиште и оснажену медијску професију.

Усвојен Закључак о успостављању привременог пројекта – Картица погодности “За наше хероје”
Чланови Владе усвојили су Закључак о успостављању привременог пројекта – Картица погодности “За наше хероје” за запослене, радно ангажоване и волонтере у ковид систему, којима су омогућене одговарајуће олакшице због отежаних услова живота и рада током пандемије.

Увођењем ове картице биће могуће остварити погодности приликом плаћања роба и услуга код привредних друштава, правних лица, предузетника, установа и партнерских компанија са којима ће бити потписан протокол о сарадњи.

Поред тога, носиоци картице имаће и предност при остваривању права и добијању услуга у државним институцијама, јавним предузећима, локалним самоуправама и установама социјалне заштите.

Картица ће бити персонализована и моћи ће да се користе на целој територији Србије, без обзира на место пребивалишта корисника.

Програм подршке “За наше хероје” реализује се у сарадњи са Привредном комором Србије, уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП).

Мере и активности везане за картицу погодности “За наше хероје” биће привременог карактера, односно орочене су трајањем пандемије коронавируса.

Влада Србије позвала је све заинтересоване да се као партнери укључе у програм “За наше хероје”, свако у оквиру својих могућности.

Подели на: