Најновије вести

Имплементациони анекс споразума о путу нормализације односа између Београда и Приштине

Објављен анекс споразума о путу нормализације односа између Београда и Приштине, договорен након маратонских разговора у Охриду.

 

Текст, који је објављен на сајту ЕЕАС преносимо интегрално:

– Овај Анекс чини саставни део Уговора.

– Косово и Србија у потпуности се обавезују да ће поштовати све чланове Споразума и овог Анекса, и спровести све своје обавезе које произилазе из Споразума и овог Анекса експедитивно и у доброј вери.

– Стране примају к знању да ће Споразум и Анекс за имплементацију постати саставни делови одговарајућих процеса придруживања Косова и Србије ЕУ. Стране напомињу да ће ЕУ посредник одмах након усвајања Споразума и овог Анекса започети процес измена мерила за Поглавље 35 за Србију због обавеза које произилазе из Споразума и овог Анекса. Агенда косовске Специјалне групе за нормализацију ће подједнако одражавати нове обавезе које има Косово, а које произилазе из Споразума и овог Анекса.

– Стране су сагласне да хитно прихвате Декларацију о несталим лицима, како је договорено у оквиру Дијалога уз посредовање ЕУ.

– Да би се применио члан 7, Косово одмах покреће преговоре у оквиру Дијалога уз посредовање ЕУ о успостављању специфичних аранжмана и гаранција за обезбеђивање одговарајућег нивоа самоуправљања за српску заједницу на Косову, у складу са релевантним претходним споразумима из дијалога које је утврдио ЕУ посредник.

– Стране су сагласне да у року од 30 дана успоставе Заједнички одбор за мониторинг, којим председава ЕУ. Спровођење свих одредби ће бити обезбеђено и надгледано од стране Заједничког одбора за праћење.

– Да би се применио члан 9, ЕУ ће организовати донаторску конференцију у року од 150 дана како би се успоставио инвестициони и финансијски пакет помоћи за Косово и Србију. Помоћ неће бити додељена пре него што ЕУ утврди да су све одредбе Споразума у потпуности спроведене.

– Косово и Србија се слажу да ће све тачке спроводити независно један од другог.

– Редослед ставова овог Анекса не доводи у питање редослед њиховог спровођења.

– Косово и Србија се слажу да неће блокирати примену ниједног члана (тачке).

– Све дискусије у вези са имплементацијом Споразума одвијаће се у оквиру Дијалога који води ЕУ.

– Косово и Србија су примиле к знању да свако непоштовање својих обавеза из Споразума, овог Анекса или претходних споразума о дијалогу може имати директне негативне последице по њихове процесе приступања ЕУ и по питању финансијске помоћи коју добијају од ЕУ.

Дијалог Београда и Приштине на највишем нивоу у Охриду под окриљем Европске уније трајала је скоро 12 сати, а након њега, председник Србије Александар Вучић изјавио је да ништа није потписао, да је “некакав договор” потписан.

Подели на: