Најновије вести

Мисао водиља, задатак сваке особе је да тежи савршенству

Учевина и школа- нова књига проф.др Петра Рајчевића, ванредног професора Учитељског факултета Призрен- Лепосавић

Професор, др. Петар Рајчевић поред обавеза на факултету, написао је и шесту књигу, чији је садржај образовање и унапређивање педагошке науке. За свој издавачки рад, каже да је саставни део његовог рада на Факултету , јер је изабрао овај позив и континуирано живот посветио овом племенитом занимању.
Лепосавић, 4. Септембра- Књигу је назвао, Учевина и школа, употребивши ову стару реч учевина , као мало заборављену, како каже. У књизи се налазе радови објављени у научним и стручним часописима од 2014. године до краја 2018. године. Садржи теме, Специфичности наставног рада учитеља у комбинованом одељењу, Проблеми савременог друштва и образовања, Вредности друштвене стварности и васпитно образовни процес, Повратак веронауке у школе 2001. Године и друге теме. Ово су, између осталих теме које су обрађене и објављене у часописима 2014. Године. Касније, 2015. Године, Рајчевић је писао на теме, Мотивација ученика основне школе за рад и васпитно-образовни успех, Рад основне школе у Сочаници, Дидактичка вреедност хумора у школи и др. У 2016. години, професор Рајчевић, објавио је наслове у часописима, а потом их сабрао у овој књизи, Положај веронауке у наставним плановима и програмима, Наставни план и програм за основну школу и друштвено- економски систем и Веронаука у наставним плановима и програмима за основне школе у нововековној Србији.
У 2017. Години, професор Рајчевић је објавио највише радова , а међу њима, Демократичност као предуслов испољавања и развоја креативности у систему васпитања и образовања, О истраживачком раду у педагогији, Спречавање појаве зависности од наркотика, акохол и пушења код ученика у школама, Дидактичност и васпитно –трансферична вредност садржаја законоправила Светог Саве идр.
Суочавање с појавама насиља у друштву и међу школском децом, Основна школа ”Бановић Страхиња ” Бањска, Учење и дидактички заначај учења, Развојни пут образовања женске деце у Србији, су само неке од тема које је обрадио професор Рајчевић у 2018. Години.
Професор Петар Рајчевић је ванредни професор Учитељског факултета Призрен- Лепосавић . Радио је и у Призрену, а у Лепосавићу је од дислокације факултета 1999- е године. Отуда и интересовање за овај крај и стање образовања у северном делу Косова и Метохије.
– На факултету сам ванредни професор, Дидактике, Докимологије и Методике рада у комбинованим одељењима. Ово је мој саставни део рада на факултету и планирам да наставим да се бавим овим послом. То је моја мисија живота и у плану су и друге књиге из области образовања и наставног процеса, каже проф. Рајчевић.
Као порука књиге, стоји мисао, Задатак сваке особе је да тежи савршенству. Овим је аутор желео да укаже на значај васпитања и образовања, јер само знање вам нико не може одузети и увек је исплативо радити на себи и усавршавати се.
У техничком смислу, аутор наглашава да су сви радови предходно рецензирани и у складу су са упуствима и захтевима појединог научног часописа. Апстракте, сажетке на енглески језик превела је професорка Бранимирка Алексић Хил, виши лектор за енглески језик у пензији.
Издавач књиге је Ћирилица, Нови Сад, а штампана је у тиражу од 300 примерака.
Верица Вукојевић

Подели на: