Најновије вести

Недовољна контрола општинских процеса

Одржана друга седница Скупштине општине Лепосавић.
Између осталог представљен је извештај Националне кнцеларије ревизије за Развојни поверилачки фонд у коме је оцењено да постоји недовољна контрола општинских процеса, јер више пројеката није реализовано, а средства су напалћена.

Лепосавић, 27. Фебруара- Другој седници Скупштине општине Лепосавић присуствовало је свих деветнаест одборника, колики је и сазив Скупштине, и прво је усвојен зписник са предходне седнице Скупштине општине. На двневном реду било је представљање и разматрање Извештаја о раду Скупштине општине Лепосавић за 2019. Годину. Извештај је представио председвајући Скупштином Никола Лазовић, који је између осталог казао да је у складу са Пословником о раду овог органа одржано десет седница Скупштине општине, прошле године колико је и било планирано, и по утврђеној динамици пет седница у првом полугођу године, иако је било техничких проблема у раду због прекида рада са централним органима власти у Приштини у дужем периоду.
Није било примедби одборника на овај Извешатј и он је усвојен са свих деветнаест гласова.
Наташа Настић, директорица Одељења за политику и финансије Скупштине општине Лепосавић представила је Извештај Националне канцелрије ревизије за Развојни поверилачки фонд и Акциони план на извештај Националне канцеларије ревизије за Развојни поверилачки фонд.
Нагласила је да се извештај односи на развојни период 2017-2019 година у којем је Општина Лепосавић потрошила 94 посто средстава које финансира Фонд, оцењено је да општина Лепосавић добро напредује, али за четири пројекта потрошена су средства али није дошло до реализације пројекта.
– За програм за објекат за спортске И културне делатности утрошено је 95 хиљада евра, али објекат није завршен. Такође пројекат изградње и обнове локалних путева од 414 хиљада евра није био ефикасан, јер је економски оператер оставио многе послове незавршене, али их је уредно фактурисао И преко приватних извршитеља реализовао, казала је Настићева.
Трећи пројекат односи се на пројекат развоја малинарства који такође није реализован. За овај пројекат, Настићева је казала да је извршиоц узео 336 хиљада евра, а да посао није завршен, тако да ово остаје трећи нереализовани пројекат у овој општини.
Четврти неефикани пројекат односи се на купљену опрему за дечји вртић у вредности од 200 хиљада евра, иако је роба квалификована као непогодна за коришћење у дечјим установама. Опрема се И сада налази у дечјем вртићу. Као главни узрок овакве ситуације оцењује се неадекватна контрола општинских процеса.
На овој седници представљена је и усвојена одлука о преносу средстава Развојног поверилачког фонда из 2019 године у општински буџет за 2020 годину, а представљен је и разматран План управљања ризицима и регистра ризика у одељењима општине. В.Вукојевић

Подели на: