Најновије вести

Нова књига – Нулта дисциплина Данила Киша

Институт за српску културу Приштина – Лепосавић

 

По речима ауторке Мирјане Бечејски , књига је намењена стручњаку и ”образованом читаоцу”, али изнад свега ”пажљивом читаоцу”, чије постојање улива наду да књижевност још увек ,, значи нешто више него завијати заједно са вуковима”, како је говорио писац. Судећи према утицају на будуће генерације писца и критичара , броју превода и одјеку његових књига есеја и интервјуа у свету, есејистичко дело Данила Киша придружује се његовој белетристици , постајући драгоцен део светске књижевне баштине, или, као што је он сам желео , ,,мост измедју различитих светова и религија”, каже ауторка Бечејски.
Лепосавић, 2. Марта- Ова књига представља прерадјену докторску дисертацију , која је одбрањена на Филозофском факултету у Нишу, а објављивање ове књиге суфинансирало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Ауторка је иначе научни сарадник на Институту за српску културу Приштина са привременим седиштем у Лепосавићу, који је и издавач књиге. Мирјана Бечејски ову књигу посветила је својој деци Катарини, Павлу и Милици.
Др Радомир Ивановић , каже да се књигом Нулта дисциплина Данила Киша , Мирјана Бечејски представља, на преко петсто страна, као изванредни познавалац не само поетике овог великог српског , југословенског и светског писца , већ и једног значајног сегментаа српске књижевности у коме се критика, а са њим и есејистика , развила на темељима високе стручности , хватајући корак с европским и светским токовима.
Целина под насловом,, Пролегомена за теорију есеја”, до сада је најобимнија студија посвећена теоријском изучавању есеја у српској науци и књижевности , те иако реферира на Кишово есејистичко дело , има општу вредност и носи потенцијал самосталне теоријски и историјски утемељене публикације о српском есеју, каже др Ивановић.
Садржај књиге чине поглавља , Пролегомена за теорију есеја, Одбрана поезије , Рана есејистика 1957- 1971. Година, Одбрана прозе, Зрела есејистика 1971- 1983. Година, Час Анатомије, Париски период ,Есејистика 1983-1989. Година, завршна разматрања, садржи и коришћену литературу и прилоге.
У предговору књиге, сама ауторка, како је написала, имала је дилему да ли стварати још једну књигу ,јер већ постоји педесетак самосталних публикација посвећених Кишовом животу и раду. У обимној библиотеци о књижевном делу овог светског писца ипак недостаје књига која остварује систематичан поглед на његову есејитику , па увидела је потребу за њеним публиковањем. Тим пре, што проучавања Кишове есејистике доприноси јаснијој слици о главним токовима постмодерне југословенске, српске и опште књижевности и културе у којима су се смењивале идеје.
Др Дејан Милутиновић и сам напомиње, да иако је о делу и животу Данила Киша објавјено педесетак монографских публикација , Нулта дисциплина Данила Киша, Мирјане Бечејски представља једну монографију у целини посвећену есејистици, која детаљно анализира, класификује и вреднује ову област пишчевог књижевног рада. Будући да се у његовој есејистици рефлектују не само поетичке преокупације једног писца , него и многи проблеми савремене књижевности, уметности и друштва који су и данас актуелни , то је ова књига значајна за проучавања једног сегмента национане и опште културе у коме су се смењивале идеје, истиче др Милутиновић.
Ауторка на један веома емотиван начин у предговору, у јесен прошле године, захваљује свима који су помогли да ова књига угледа светлост дана. Записала је да дугује жвалност свима својим учитељима и наставницима на свим нивоима образовања, потом колегама , менторима и како каже строгим рецензентима, који су пратили и усмеравали њен научни развој, и чије су јој заслужне критике више значиле од уопштене похвале.
-Захваљујем и родитељима, родјацима и пријатељима, који су разумели моју истраживачку страст , те неодвојивост мог професионалног и животног опредељења , и несебично стајали уз мене и онда када ја за њих нисам имала времена. Ипак највећу захвалност дугујем породици, супругу и колеги Предрагу Барјактаревићу , лекторском и библиографском сараданику , који је неуморно трагао за литературом , као и деци, мом непресушном извору инспирације , која су ми давала снагу да истрајем у овом послу, кажа Мирјана Бечејски.
О ауторки
Мирјана Бечејски је родјена у Прокупљу 1978. Године. Професор је српске књижевности и језика и историчар уметности. Одбранила је докторску дисертацију под насловом Есејистика Данила Киша, 2016. Године на Филозофском факултету у Нишу. Од 2004. Године запослена је на Институ за српску културу Приштина- Лепосавић.
Област њеног интересовања су савремена српска и компаративна књижевност , теориј књижевности и интердисциплинарна истраживања књижевност-ликовна уметност. Повремено се бави и ликовном критиком. Учествовала је на више научних скупова у земљи и иностранству и сарадник је неколико стручних часописа и периодичних публикација. Објавила је моногтафију Земаљски и небески знаци, 2013. Године и шездесетак научних студија и огледа.
Верица Вукојевић

 

Подели на: