Најновије вести

Поштован и пожељан партнер у регион

РАДИША КОСТИЋ, ДИРЕКТОР ПД ЕЛЕКТРОИСТОК О ИЗГРАДЊИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА У СРБИЈИ И РЕГИОНУ

 

Привредно друштво Електроисток изградња је лидер у изградњи и реконструкцији високонапонских електроенергетских постројења, превашодно у преносној и дистрибутивној мрежи у Србији и региону. Вишедеценијско знање и искуство подигнуто је и организовано на виши ниво које прати савремене трендове најразвијенијих електроенергетских система Европе и света. О функционисању и развоју овог система и његовим ефектима, за „Јединство” говори директор ПД Електроисток изградња Радиша Костић. – Подсетио бих да је електропреносни систем Србије од 2004. године повезан са европском мрежом и пуноправан је члан ЕНТСО-е. Србија је у енергетском систему потписник Уговора о Енергетској заједници Југоисточне Европе и кроз ово поглавље најближа испуњењу свих захтева Европске уније на путу ка пуноправном чланству. Србија је у енергетском делу оператора преносног система у потпуности усклађена са европским регулативама – каже нам на почетку Костић.

  • Дуги низ година сте на челу ПД Електроисток изградња која је лидер у изградњи и реконструкцији високонапонских електроенергетских постројења на тржишту Југоисточне Европе. Како се Србија котира у овом систему и које сте циљеве до сада реализовали?

– Дванаест година има како сам директор ПД Електроисток изградња, а може се томе додати и још седам година док сам био на месту извршног директора, заменика директора у ЈП Електроисток и координатор привредних друштава и председник скупштина ПД Електроисток изградња и Електроисток Пројектни биро у Електромрежи Србије а да се мој професионални ангажман везује за судбину ПД Електроисток изградња. Својим професионалним знањем и искуством у изградњи савремено конципираних постројења, трафостаница и далековода највиших напонских нивоа 110, 220 и 400кВ, а посебно у реконструкцијама старих постројења којима је одавно истекао експлоатациони период и које су биле бесомучно бомбардоване током ‘99. године, Електроисток изградња даје свој највећи допринос електропреносном систему Србије и његовој данашњој веома важној улози у овом делу европске преносне мреже. Наша иновативна знања и искуства кроз стечене професионалне референце далеко су се прочула и за њих се зна у највећем делу Европе, па и света. Наши циљеви се у потпуности поклапају са циљевима ЕМС-а да реконструишемо постојеће и учествујемо у изградњи нових трафостаница и далековода да би наша мрежа и оператор система био на највишем техничком нивоу, сигуран, поуздан и ефикасан. Зарад испуњења своје мисије, Електроисток изградња има за то тим младих инжењера, техничара, електричара, монтера, грађевинаца и машинаца са довољно стеченог искуства, као и све неопходне велике лиценце за пројектовање и извођење радова на енергетским објектима највиших напонских нивоа.

  • Првобитно је ПД Електроисток изградња пословало као Погон за пројектовање и изградњу у саставу предузећа за пренос електричне енергије Електроисток. Када и како је ишла трансформација овог система?

– Године 1958. је основано Предузеће за пренос електричне енергије Електроисток, и та година се сматра годином рођења и садашњег ЕМС-а. Тадашњи Погон за пројектовање и изградњу у саставу Електроистока је претеча садашњег ПД Електроисток изградња. Све до 2005. године Електроисток изградња је био Погон за изградњу трафостаница и постројења у оквиру ЈП Електроисток, који је био Јавно предузеће за пренос електричне енергије у оквиру вертикалне организоване Електропривреде Србије – ЕПС. Те 2005. године био сам на месту заменика директора у ЈП Електроисток и лично био задужен за издвајање нон цоре делатности из тадашњег Електроистока, а све у оквиру тадашњег реструктурирања ЕПС-а и издвајања оператора преносног система као посебног правног лица и ентитета. Тада је, према европским регулативама и тржишном концепту организовања послова у електропривреди издвојена функција управљања, преноса и послова организовања тржишта електричне енергије у посебно правно лице из јединственог вертикално организованог ЕПС-а. Влада Србије је основала ЈП Електромрежа Србије за ове енергетске делатности, а у оквиру ЕМС-а издвојена су два привредна друштва – ПД Електроисток изградња и ПД Пројектни биро. Пошто сам био задужен за њихово издвајање, урадили смо то на најбољи могући начин и за ЕМС и за ова привредна друштва. Тако се огромно знање и искуство сачувало у обиму и оквиру ових предузећа, а  са новим менаџерским приступом и новим знањима, посебно у пројектовању, изградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији трафостаница енергетика Србије добила најсигурније ослонце за опоравак, реконструкцију и изградњу нових објеката у електроенергетској мрежи Србије.

  • До каквог је то унапређења довело и до каквог бенефита за Србију, Косово и Метохију и за крајњег потрошача? 

– Највећа ствар је да је у Србији сачувано, касније и унапређено сопствено знање у овим областима енергетске делатности. Електромрежа Србије (ЕМС) има одличне перформансе у поређењу са осталим операторима преносног система у Европи. Добрим делом захваљујући ослонцу који има у ПД Електроисток изградња. Бројни су успешно завршени послови на обнови и реконструкцији бомбардовањем уништених трафостаница 400/x,220/x, 110/x кВ и других којима је истекао технолошки век експлоатације. То је значајно подигло сигурност и поузданост у раду преносног система, а иновативним решењима, квалитетом и брзином реконструкција и изградње нових трафостаница и далековода подигнуте су ефикасност и техничке перформансе система. Електроисток изградња је отпочела и изградњу далековода највиших напонских нивоа у моменту када је престао да постоји Минел електроградња далеководи због одласка у стечај. Данас имамо потпуну заокружену целину послова  за изградњу трафостаница и далековода највиших напонских нивоа, са производним погоном челично-решеткастих стубова и порталне конструкције у Нишу. Развијени су и послови монтаже и ремонта енергетских трансформатора на терену, као и грађевинских радова који прате градњу трафостаница и далековода. Уз то, развијени су и послови пројектовања далековода у већем и трафостаница у мањем обиму. Крајњи потрошачи су сигурни да ће имати поуздано снабдевање електричном енергијом што се преносног система тиче. Што се дела преносне мреже на Косову и Метохији тиче, значајно смо подигли сигурност снабдевања потрошача на северу КиМ санацијом армирано бетонске порталне конструкције у постројењу, уградњом веће јединице-трансформатора од 63МвА и ремонтом на терену постојећег од 20МвА , уз радове у командној згради.

  • Како је Косово и Метохија инкорпорирано у ову компанију?

– Електропреносна мрежа на Косову и Метохији је део мреже Србије. ЕМС  је и даље надлежан над овим делом мреже као регулаторни део Србије у оквиру СММ блока (Србија, Црна Гора, Македонија). Електроисток изградња, шодно тржишном принципу пословања, присутна је и изводи радове у региону.

  • Који су радови у току у оквиру изградње и реконструкције електроенергетских високонапонских постројења на територији Југоисточне Европе и како тече проширење тржишта?

– У Србији и региону актуелни су послови на изградњи 400кВ мреже на транбалканском коридору Y крак: Румунија (Решица) – Србија (Панчево-Обреновац-Бајина Башта) – Црна Гора (Пљевља-Ластва) – Италија (подморски кабл Ластва-Бар); Србија (Крагујевац – Краљево); Македонија (ТС Охрид  и далековод ) – Албанија (далековод – ТС Тирана). У Србији је у току реконструкција ТС Крушевац 220/110кВ , реконструкција и подизање на напон 400 кВ ТС Смедерево и ТС Србобран са припадајућим далеководима. У многим од ових и осталих пројеката учествује и Електроисток изградња. Присутни смо на тржишту Црне Горе, Македоније, Бугарске, Босне и Херцеговине.

  • Каква је кадровска структура и колико је важна за успех компаније?

– Најважнији у компанији су људи. Они чине и њено срце и њено лице. Стицање знања и искуства је процес. Посебно је важно да са места директора препознате праве људе које смете „у ватру бацити” да би се постигли високи резултати, што смо ми морали радити због свеопштег стања у енергетском систему, генерацијских промена, притиска од стране страних компанија, отвореног тржишта рада и знања. Хватање у коштац са великим изазовима је и шанса за инжењере и друге профиле стручних радника за ову врсту послова. Наша компанија има тим инжењера свих профила који ни у чему не заостају за водећима у свету. Уосталом, за праве инвеститоре ово је најважнији услов при уступању радова. Редовне стручне обуке и усавршавања код познатих европских и светских компанија, учешће на стручним семинарима и саветовањима неретко кроз сопствене стручне радове подиже нивое знања, посвећености, лојалности и самопоуздања које је врло често неопходно при брзом доношењу одлука о решењу сложених техничких и безбедносних проблема који прате ову врсту радова у енергетским постројењима. Из свих ових разлога, Електроисток изградња је поштован и пожељан партнер многима у региону, а позитиван имиџ у јавности чини да се и слика и реч о нама и нашој земљи надалеко види и чује. Славица Ђукић

Подели на: