Најновије вести

Разноврстан и богат садржај

Изашао из штампе нови Литерарни отисак, часопис за литературу и збивања

 

Најновији број Косовског часописа за литературу и збивања „Литерарни отисак“ који се издаје у Гњилану једном годишње, чекао је свој термин јер услед епидемије вируса корона није изашао на време. Тек недавно је из штампе изашао нови 19. број у издању Српског културног клуба СербиКа Гњилане. Главни уредник Литерарног отиска Ратко Стоиљковић о овом броју нам је рекао: У нашем часопису и у овом броју има разноврсних тема које су обрађене и налазе се у жанровски устаљеним рубрикама: поезија, проза, путописи, књижевна и ликовна критика, народне умотворине, стари рукописи и необјављена дела, научни и истраживачки тектови. Ту су и делови важних студија, запажања и записи о збивањима, документарна проза и сведочанства, сижеи за монографију места, родослов и и породични корени, биографије истакнутих личности нашег краја. Стоиљковић је овом приликом позвао све заинтересоване да до краја маја доставе своје радове за наредни број часописа Литерарни отисак. У новом броју часописа Литерарни отисак у рубрици Наша њижевност представљен је Срећко Симић, лауреат најзначајније завичајне књижевне награде са повељом „Свети кнез Лазар“. У рубрици Завичајна поезија и проза представљени су Милан Михајловић, Милица Симоновић Станојевић, Барбара Фанфари, Предраг Пешић, Трајка Здравковић, Перица Анђелковић, Св етислав Стајић, Живко Васић Џиџа, Живорад Симић и Јордан Ми тровић. У рубрици Из народне поезије представљене су народне лирске песме Косовског Поморавља и студентски записи из Криворечја Слобдана Костића. Из старих књига и рукописа представљено је „ Косовско Поморавље у Цариградском гласнику“ и поезија Миливоја Ар. Поповића: Туга и бол 14-годишњег песника. Из нових књига место у 19. Литерарном тиску нашла е „Библиографија српске теологије“ аутора проф.др Милорада Филића, поезија Новице Ђорђевића, Зорана Максимовића, Предрага Пешића, Милоја Дончића, Горана Урошевића, Мирољуба Јевтића и дела других писаца и есејиста. Литерарни отисак у најновијем броју доноси и приказе и критике Ђорђа Јевтића, Зорана Ђурића и Драгана Серафимовића. У задњем поглављу часописа представљени су знаменити Срби Косовског Поморавља који су обележили 19. век.
С.Ђукић

Подели на: