Најновије вести

Успаванке

Пројекат под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Успаванке ‒ ЉУЉУ, ЉУШКЕ

 

 

Након неколико успешно реализованих уметничких пројеката током последње четири године (Често те у сну снивам, Христос воскресе, Наталијина рамонда, Србијо моја и Заставо моја), Културно-просветно удружење Рашанка из Новог Пазара се представило јавности и као издавач интересантне тројне публикације под називом Љуљу, љушке. Публикацију чине: Збирка народних успаванки, Приручник за родитеље, васпитаче и студенте високих школа и факултета за образовање васпитача и Аудио компакт-диск са примерима народних успаванки. Намењени су родитељима, васпитачима и студентима, али и љубитељима народних успаванки.
Овај занимљива публикација резултат је рада на пројекту Народне успаванке у образовању и васпитању деце: предшколски програм и активности, који реализују др Биљана Белојица Павловић и др Петар Илић ‒ професори Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, са др Анђелком Ковач. Пројекат се изводи под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, уз подршку града Новог Пазара, општине северне Косовске Митровице и општине Лепосавић. Циљ пројекта је музичко-педагошка афирмација традиционалних народних успаванки у процесу предшколског васпитања и образовања.
О значају народних успаванки и потреби за овим садржајима у предшколском васпитно -образовном процесу за лист Јединство говори др Биљана Белојица Павловић, професор на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу.

Успаванке припадају најстаријем слоју лирских народних песама. То су нежне песме које пред спавање деци најчешће певају мајке. Одувек су биле незаобилазан садржај породичног васпитања, али су и драгоцено средство васпитно-образовног рада у предшколским установама. Бројна научна истраживања указују на изузетан васпитни потенцијал ових песама. Међутим, обичај успављивања деце уз певање, а нарочито уз певање традиционалних народних успаванки, је све мање присутан у савременом друштву. Убрзани темпо живота, велика заузетост мајки професионалним и другим обавезама, недовољна представљеност народних успаванки у домаћој музичко-педагошкој литератури и медијима, непознавање и необавештеност о њиховој васпитној вредности, основни су разлози запостављености ових песама у васпитно-образовној пракси.
Предшколски узраст је период најинтензивнијег развоја детета и сматра се најважнијом развојном етапом у животу сваког појединца. У овом периоду постављају се темељи за музички и свеукупни развој личности. Рани развој и васпитање имају значајан утицај на физичко и ментално здравље, учење и понашање током целокупног животног циклуса. Кључну улогу у развоју деце предшколског узраста имају породица и васпитачи у предшколским установама.
Дете раног узраста свет око себе доживљава првенствено чулима. Одговарајући уметнички садржаји доприносе успешном развоју перцептивних и других способности детета. Успаванке су, свакако, један од првих музичких садржаја које дете перципира у раном детињству. Мелопоетском и ритмичком структуром, успаванке пружају прве музичке и литерарне доживљаје, доприносећи музичком, афективном, когнитивном и социјалном развоју детета. Оне између осталог на веома прикладан начин омогућавају спознају и усвајање основних елемената националне културе и универзалних људских вредности. Управо зато, драгоцен су садржај породичног и институционализованог предшколског васпитања, који чине основу у процесу целоживотног учења и развоја личности.
Успављивање уз нежне успаванке прилика је да се детету поклони време и пажња, те да се са њим размене нежне емоција и проведу пријатни тренуци. Овакви поступци доприносе развијању осећаја сигурности, поверења, заједништва, блискости и уважености у породици и вртићу, што позитивно утиче на развој и сазревање детета.

‒ Увидевши велики васпитно-образовни смисао и значај народних успаванки аутори Биљана Белојица Павловић, Петар Илић и Анђелка Ковач су припремили ову садржајну публикацију посвећену успаванкама. Збирка Љуљу, љушке је обогаћена пригодним илустрацијама и интересантним информацијама о народним обичајима везаним за децу и успављивање. Садржи 84 примера народних успаванки из Србије и других земаља света.

Приручник се састоји из три дела. У првом делу О народним успаванкама, сагледане су основне карактеристике народних успаванки и указано је на улогу ових песама у животу народа. У другом делу приручника размотрена је васпитна вредност народних успаванки како у народној педагогији, тако и у процесу савременог васпитања и образовања. Занимљив је и трећи део приручника, који садржи препоруке за извођење успаванки у савременим условима. Приручник је написан са намером да допринесе обогаћивању садржаја и облика васпитног рада са децом, а посебно у области музичког васпитања. Аудио компакт-диск садржи 23 примјера пажљиво одабраних народних успаванки са различитих подручја Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, које су аранжмански повезане у оквиру 15 нумера.

‒ На компакт диску се налазе и три народне успаванке са Косова и Метохије, које су, упркос својој лепоти и оригиналности, већ пале у заборав. Захваљујући овом пројекту јавност ће имати прилику да их упозна уз анђеоске гласове Исидоре Некић и Ање Јеротијевић, које су као извођачи учествовале на пројекту. Поред њих, значајан допринос реализацији пројекта да ли су: Лазар Марић – композитор, Ана Савић – флаутисткиња, Ања Павловић – виолинисткиња, Кристина Илић – академски сликар и илустратор и Душан Поповић из К. Митровице, у чијем студију је снимљен компакт-диск.

Захваљујући музичко-образовном комплету Љуљу, љушке, родитељи, васпитачи и студенти ће имати прилику да упознају народне успаванке и да науче да их певају, што ће, уверени смо, значајно допринети обогаћивању садржаја и облика васпитног рада са децом, посебно у области музичког васпитања, истиче професорка Павловић.
Верица Вукојевић

Подели на: