Најновије вести

Влада усвојила две стратегије из области одбране

На седници Владе Србије усвојена су предложена решења за измену Закона о информационој безбедности, као и две стратегије из области одбране.

 

Измене Закона о информационој безбедности усвојене су због усклађивања са одредбама Директиве ЕУ о мерама за висок ниво безбедности мрежних и информационих система у Европској унији (НИС директива) ради потпуне усаглашености, саопштила је прес-служба Владе.

Такође, измене су уведене и да би се унапредила постојећа законодавна решења, која су проистекла из досадашњих искустава примене закона.

Како се истиче у саопштењу, Влада Србије усвојила је и две стратегије из области одбране, уважавајући чињеницу да Србија мора да прати промене у окружењу и да прилагођава своју безбедносну политику, како би на најбољи начин штитила своје националне интересе.

“Усвајањем Стратегије националне безбедности Републике Србије, као највишег и најзначајнијег стратегијског документа у овој области, утврђују се основни национални интереси државе и осигурава безбедност и сигурност свих њених грађана. Стратегија у потпуности одражава приврженост наше земље општим цивилизацијским и моралним вредностима, поштовању своје државотворне традиције, владавини права, социјалној правди, људским и мањинским правима и слободама, као и економском напретку и свеобухватној међународној сарадњи”, указује Влада.

Чланови Владе усвојили су и Стратегију одбране Републике Србије, документ заснован на Уставу и Стратегији националне безбедности, којим се усмерава развој нормативних и организацијских решења система одбране, планирање, финансирање и ангажовање ресурса одбране наше државе.

Изгласана је и одлука да статус споменика културе добију Дом штампе у Београду, Мађарска реформаторска црква у Дебељачи и Евангелистичка црква у Панчеву.

Такође, одлучено је и да се Шуваков салаш – Клиса у Врбасу прогласи за археолошко налазиште.

Подели на: