петак, 03. фебруара 2023. | 02:16
Најновије вести

Preuzeto sa: balkanekspresrb.rs Autor: Ranka Čičak Iako je reportaža najviši domet u novinarstvu zato što je nije lako napisati i ne može svako da je napiše, Rada Komazec, novinarka "Jedinstva" piše sa lakoćom angažovane reportaže. Briljantnim stilom,