Најновије вести

Хронолошки предстваљене историје српске књижевности

Др Ана Мумовић објавила књигу „Преглед историја српске књижевности“. Ана Мумовић полази од идеје да је историја књижевности „прича“ о књижевној прошлости једног народа и да се у њеној основи налази књижевна критика.

Монографија „Преглед историја српске књижевности“ др Ане Мумовић објављена је ове године у оквиру издавачког рада Института за српски језик и културу Приштина – Лепосавић на челу са др Драганом Танчићем. Рецензенти књиге су проф. др Милорад Јеврић, проф. др Сунчица Денић и др Мирјана Бечејски, научни сарадник. Објављивање монографије суфинансирало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Ауторка је монографију посветила својој деци Данилу и Ксенији. -Монографија Ане Мумовић пружа веома употребљив преглед историја српске књижевности, будући да је у њој на основу обимне истражене грађе скицирана књижевна прошлост српског народа и постављени су темељи за даља истраживања. Методолошки добро утемељена и у историјској и књижевној науци, књига ће несумњиво бити од значаја истраживачима друштвених и хуманистичких дисциплина, првенствено онима са подручја књижевности и историје, каже рецензент Др Мирјана Бечејски, научни сарадниук.
Мисао Нортропа Фраја „Књижевност није предмет већ циљ проучавања“ др Ана Мумовић узела је као почетни мото свог књижевног рада. Њена монографија даје исцрпну анализу девет историја српске књижевности написаних у дугом временском периоду од око 120 година. Један од аутора дела анализираних у монографији, Стојан Новаковић писао је да је историја српске књижевности само део шире историје српског народа. Свако анализирано дело коме је Ана Мумовић посветила по једно поглавље, драгоцено је као сведочанство о духу времена и својеврстан пресек стања у српској култури и друштву уопште. -Монорафија Ане Мумовић садржи исцрпну анализу историја књижевности Павела Јозефа Шафарика, писца прве свеобухватне историје српске књижевности, Александра Николајевића Пипина, великог руског и јужнословенског филолога, Ватрослава Јагића, Павла Поповића, Стојана Новаковића, Андре Гавриловића, Тихомира Остојића, Јована Скерлића и Јована Деретића, као и краће осврте на парцијалне историје српске књижевности које се односе на поједине стилске формације и епохе, правце и школе. Ово су речи рецензета проф. Др Сунчице Денић која такође закључује да Ана Мумовић полази од идеје да је историја књижевности „прича“ о књижевној прошлости једног народа и да се у њеној основи налази књижевна критика. Сви текстови др Ане Мумовић у монографији „Преглед историја српске књижевности“ могу се читати и разумети за себе али уком поновани у монографију дају значајан допринос изучавању српске књижевности.
Ана М. Мумовић је дипломирала 2004. године, на Филозофском факултету Приштини на Катедри за српску књижевност и језик. Магистрирала је 2008. године, на Филолошком факултету у Београду, са темом „Верски мотиви у приповеткама Сима Матавуља“. Докторске студије завршила је 2014. године на Факултету за културу и медије у Београду са темом „Друштвено и културно значење књижевне критике“.
Др Ана Мумовић је од 2004. године запослена на Институту за српску културу. Била је ангажована на пројекту Историјске и националне основе духовне и материјалне културе српскога народа на Косову и Метохији, који је финансирало Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије (2004–2006), потом Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији од XВ до XX века, који је финансирало Министарство науке Републике Србије (2006–2010), затим на пројекту Материјална и духовна култура Косова и Метохије (2010–2020), који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
С. Ђукић

Подели на: