Најновије вести

КОМПАРАТИВНА ПЕДАГОГИЈА , АУТОРА РАДИВОЈА КУЛИЋА И ИГОРА ЂУРИЋА

У ИЗДАЊУ ПАНОРАМА –„ЈЕДИНСТВО“ И ЕДУКА БЕОГРАД

 

 

Монографија проф.др Радивоја Кулића и проф.др Игора Дјурића Компаративна педагогија представља ново, значајно измењено и допуњено издање истоимене књиге објављене 2011. године. У новом издању ове студије продубљене су теоријско-епистемолошке основе компаративне педагогије и знатно проширена њена друга тематска целина-системи образовања. Образовни системи у Великој Британији, САД, Француској, Немачкој, Русији и скандинавским земљама, као и у Србији, појединачно су приказани и анализирани у историјском и савременом контексту. Јос сажетије, у књизи “се пружају актуелна сазнања из домена компаративне педагогије, али се нуди и преглед и анализа података неопходних за разумевање политике и праксе образовања у различитим срединама. Сагледавању одабране проблематике приступило се пажљиво, озбиљно и темељно …”( Из Рецензије проф.др Вере Спасеновић).

Подели на: