Најновије вести

Косовска Митровица: Фондација “Привредник” стипендира најуспешније студенте

На иницијативу Канцеларије за Косово и Метохију, Фондација “Привредник” од 2017. године стипендира најуспешније студенте који имају пребивалиште на Космету, алу уједно пружа и помоћ за стручно усавршавање.

 

Та пракса се наставља и ове године уз координацију и подршку Канцеларије за Косово и Метохију и Приштинског универзитета .

Право учешћа имају студенти чија је просечна оцена најмање 9,00 као и студенти који су до сада освојили прве три награде на савезним и интернационалним такмичењима.
Конкурсна документа су:
• Пријавни лист и Упитник (преузети на сајту Фондације „Привредник“)
• Документа о успеху у последње две школске године (текућу и
претходну годину, оверена фотокопија код нотара), дипломе и стечена признања
током школовања и такмичења
• Извод из матичне књиге рођених
• Уверење из катастра о поседовању некретнина за родитеље/старатеље
• Потврда о просечном месечном примању за 12 протеклих месеци за
оба родитеља или потврду о незапослености
• Копију Решења о коришћењу социјалне помоћи Центра за социјални рад (ако су оба родитеља незапослена)
• Потврду о статусу редовног студента у 2021/22. школској години
Предност при избору имају кандидати слабијег материјалног стања.
Конкурс је отворен од 01. октобра до 20. октобра 2021. године. Студенти су дужни до 30.10.2021. доставити потврду о накнадно положеним испитима који се узимају у обзир код коначне оцене о испуњености услова Конкурса.

Одлука о пријему донеће се сагласно Правилнику Фондације “Привредник”, у року од 45 дана.
У складу са прописаним условима услед пандемије вируса Цовид 19 неће се одржати тестирање кандидата тестовима когнитивних способности и тестовима личности.

Усмени интервјуи ће се реализовати по процени руководства Фондације о чему ће кандидати бити накнадно обавештени, наводи се у саопштењу Канцеларије за КиМ у Косовској Митровици.

Пријаве доставити лично на адресу:
Биро Канцеларије за Косово и Метохију у Косовској Митровици
Ослобођења б.б.

www.fondprivrednik.org.rs

Подели на: