Најновије вести

Круна реформе високих струковних школа

Др Милан Мишић, председик Академије струковних студија косовско метохијске.

Академија струковних студија косовско метохијска, којој је седиште у Лепосавићу , самостална је високошколска установа која у обављању делатности обједињује образовни, примењено-истраживачки и стручни рад , као компоненте једнинственог процеса високог образовања. Предстојећи упис за школску 2021/22 обавља се у одсецима Пећ- Лепосавић, Краљево, одсеку Звечан и одсеку Урошевац- Лепосавић.
Лепосавић, 27. Маја- Академија струковних студија косовско метохијска основана крајем 2019. године, а од недавно њен председник је др Милан Мишић, проф.с.с. На АССКМ тренутно ради шездесет девет наставника и сарадника од којих је четрдест један наставник струковних студија , четворо је виших предавача, осам предавача, четири наставника страних језика, шест наставника вештина и шест асистената. Одлуком о оснивању Академје струковних студија косовско метохијске, извршена је стаусна промена, спајањем Високе економске школе струковних студија Пећ у Лепосавићу, Високе техничке школе струковних студија Звечан и Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу.
Господин Мишић рекао нам је да је само Висока техничка школа струковних студија из Звечана, након 1999-е године свој рад наставила у свом седишту, док су Висока економска школа из Пећи и Висока техничка школа из Урошевца дислоциране у Лепосавић. Зато је и седиште АССКМ у Лепосавићу, по одлуци о оснивању ове установе.
– Овом реформом коју је иницирала Влада републике Србије може се рећи да је постигнуто крунско решење, тако да ми сада имамо под једним кровом три високошколске установе, које сада раде као одсеци АССКМ. Нашим Статутом је формирана Управа Академије, председник Академије који има два помоћника , помоћник за наставу и акредитацију и помоћник председника за сарадњу и привреду. Поред тог топ менаџмента, да тако кажем, ту су и три руководица одсека, руководиоца одсека Пећ, Урошевац и Звечан. Поред њих укључен је још по један члан са свих одсека, тако да је то Веће Академије.
Питали смо господина Мишића, колико је иновативан овакав начин рада и потврдио нам је да је ово пресликан начин рада са Запада.
– Кроз више програма Ерассмус плус програма, циљ нам је био да направимо мобилност и наших наставника и наших студената. Раније Високе школе су имале пројекте везане за реформу високог образовања , а сада ће те реформе бити много ефикасније, зато што смо под једним кровом и као једна установа аплицирамо за многе програме ЕУ Ерассмус плус, каже др Мишић.
Седиште је у Лепосавићу, где постоје одлични услови за рад, где има у складу са правилима, довољно простора за рад професора, студената и ваннаставног особља, тако да Академија ради у пуном капацитету. Као самостална високошколска установа, Академија обједињује образовни, примењено- истраживачки и стручни рад , као компоненте јединственог процеса високог образовања. Њен рад и значај ће се ипак најбоље огледати у имплементацији рада овде на овом простору на северу Косова и Метохије.
Рад АССКМ је веома заначајан и ми смо тренутно у процесу јунског испитног рока, а овде студира велики број студената не само са Косова и Метохије , него и из централне Србије и Академија показује јединство нашег образовног простора, наши студенти који су завршили своје образовање на овим одсецима су стекли адекватна знања и вештине и са лакоћом се запошљавају на простору целе Републике Србије, али и на ширем простору.
Предстоје припреме за упис у нову школску 2021/22 . годину и овде су сви усмерени да се овај , може се рећи најважнији посао, добро обави, јер база свега су студенти.
– Тако је, ми смо формирали тим за упис нове генерације студената, покренули смо једну велику медијску акцију, како на простору наше аутономне покрајне, тако и шире, имали смо дане отворених врата и позивали смо ученике завршних разреда средњих школа да виде наша три одсека која имамо. Још увек је сложена ситуација са пандемијом коронавируса, али смо нашли начина да у складу поштовања епидемиолошким мера студенти виде простор којим располажемо и овом приликом их позивам да упишу Академију струковних студија косовско метохијску. Буџетске квоте су тренутно за 400 студената, на свим одсецима и потрудићемо се да се управо највише студента упише у првом уписном року, каже председник Мишић.
Као проблем у раду , проф. Мишић истиче да велики број професора живи ван места рада, па ће се у том циљу, током летње паузе, наставити са адаптацијом смештајног простора за живот професора у Лепосавићу. Као приоритетне планове у наредном периоду истиче да уписни рок добро продје, да ојачају наставничку базу, јер очекује конкурс за пријем наставника и сарадника, и да кроз пројекте ЕУ и Министарства просвете, науке и технолошког развоја и професоре који имају стално запослење кроз додатну активност обучавају да стекну нова знања и вештина, а да то даље преносе студентима. Као поруку председник Мишић посебно упућује будућим бруцошима да додју и студирају овде.
– Додјите упишите Академију струковних студија косовско метохијску , јер имамо изузетне услове за рад, просторне услове, обучене и квалификоване наставнике и опрему на којој ће моћи практично да се обуче. Наш систем високог образовања конципиран је на нивоу академских и струковних студија, на тај начин студенти стичу не само знање, него и вештине кроз наше лабораторије које су изузетно добро опремљене , тако да после три године наставе, када буду стекли диплому са 180 бодова могу лако да се укључе у привреду , да привредјују и зарадјују за свој живот, а Академија поред основних струковних студија и мастер струковне студије, тако да студенти могу да наставе и мастер струковне студије након запослења и тако заокруже своје образовање, истиче председник Мишић.
У информатуру за наредну школску годину председник Мишић још напомиње да АССКМ мора да уз друге високообразовне установе у Републици Србији и региону , буде активни учесник друштвених и привредних активности. Кроз развој активности које су усмерене на сарадњу са привредним и јавним сектором , АССКМ , ће константно тежити јачању својих образовних , стручних , истраживачких и иновационих потенцијала, а све то кроз анализу тржишта рада, а у складу са потребама привреде и јавног сектора и прилагодјеном уписном политиком и оптимизацијом студијских програма. Свој рад усмериће и на профилисању активног и значајног учесника на пољу високог образовања , али и као стуб опстанка на простору Косова и Метохије.
антрфиле

Академија струковних студија косовско метохијска има седам акредитованих студијских програма и то Катедру за Пословну економију и менаџмент, Катедру за економску теорију, политику и финансије , Катедру за друмски саобраћај и транспорт, Катедру за машинско инжењерство , Катедру за Електроенергетику и теоријску електротехнику, Катедру за Информационе и комуникационе технологије и Катедру Заштите животне средине и заштите на раду.
Верица Вукојевић

Подели на: