понедељак, 05. јуна 2023. | 19:34
Најновије вести

Могућност за опремање домова по енергетским стандардима

У Лепосавићу потписан Меморандум ”Субвенције за енергетску ефикасност”.

Велики и значајан пројекат пружа могућност грађанима да уз субвенције и сопствена средства реше питање уграђе столарије, регулацију грејања и постављање фасада, како би у складу са програмом енергетске ефикасности створили услове за удобнији живот у својим домовима, а истовремено овакав пројекат доприноси широј, бољој слици амбијентлне целине читавих насеља, а изнад свега кроз уштеду енергије очувању животне средине.
Лепосавић 20. Фебруара – Меморандум о разумевању потписали су градоначелник Лепосавића Зоран Тодићи и представник Пројекта ”Субвенције за енергетску ефикасност” Марко Кошир у сарадњи са Миленијумском фондацијом. Овим Меморандумом је успостављен оквир за сарадњу на реализацији пилот пројекта ” Субвенције за енергетску ефикасност” који спроводи Миленијумска фондација, а који има за циљ смањивање потрошње електричне енергије у стамбеном сектору путем додела субвенција и других економских подстицаја стамбеним јединицама на територији општине Лепосавић.
Овај пројекат подразумева енергетски ефикасно реновирање индивидуалних стамбених јединица, односно индивидуалних породичних кућа, који улажу у енергетски ефикасне мере, као и обновљиве изворе енергије, како би допринели заштити животне средине и побољшању квалитета живота. Спровођење мера енергетске ефикасности има за циљ уштеду електричне енергије кроз уградњу система изолације, фасаде, уградњу нових спољних прозора и врата, система грејања идр.
Цео пројекат има за циљ и подизање свести код власника индивидуалних стамбених јединица о користима од енергетске ефикасности и на тај начин појачати њихов интерес да инвестирају у своје објекте, чиме повећавају удобност и доприносе очувању животне средине.
И у овом пројекту, како је речено приликом потписивања Меморандума, водиће се рачуна о одређеним категоријама становништва, као што су социјално угрожене породице, самохрани родитељи, мањинске породице, старија, инвалидна и оболела лица, као и породице са малом децу. Приликом селекције захтева за овај пројекат, овакве породице имаће приоритет.
Договорено је још да ће стране потписнице међусобно пружати потребне институционалне, људске и финансијске ресурсе, будући да су обострано изразиле спремност да раде у духу пријатељске сарадње, како би допринели остваривању циљева и ефикасном спровођењу планираних активности Пројекта.
Зоран Тодић, градоначелник Лепосавића и вођа Тима за реалзацију Пројекта, Марко Кошир изразили су наду и уверење да је ово само почетак њихове сарадње, а све у циљу достизања еколошких стандарда ЕУ, када је у питању животна средина и побољшање квалитета грђана на овом подручју.

В.Вукојевић.

Подели на: