петак, 17. фебруара 2023. | 21:43
Најновије вести

Објављен позив за доделу подстицаја предузетницима

Канцеларија за КиМ подстиче прерађивачку индустрију, привреду и пољопривреду

 

 

Програм коришћења финансијских средстава ради подршке привредном и економском развоју неалбанских заједница спроводи Канцеларија за Косово и Метохију у сарадњи са јединицама локалне самоуправе. Јавни позив је отворен и траје док се расположива средства за ове намене не утроше

Канцеларија за Косово и Метохију објавила је три јавна позива за доделу подстицаја у циљу подршке прерађивачкој индустрији, развоју привреде и развоју опоравка пољопривредне производње.
Програм распореда и коришћења финансијских средстава ради подршке привредном и економском развоју неалбанских заједница на територији Косова за 2021. годину спроводи Канцеларија за Косово и Метохију у сарадњи са јединицама локалне самоуправе.
Циљ позива је смањење незапослености кроз пружање подршке почетницима за отпочињање самосталног пословања, подршка предузетништву жена и младих и јачање конкурентности привредних субјеката кроз доделу подстицајних средстава за улагање у набавку нових машина и опреме за мала и средња привредна друштва, односно предузетнике са седиштем на територији Косова, за започињање нових и повећање или унапређење већ постојећих делатности.

Подршка почетницима да започну посао
Јединице локалне самоуправе обухваћене овим јавним позивом су: Витина, Вучитрн, Гњилане, Гора, Звечан, Зубин Поток, Исток, Клина, Косовска Каменица, Косовска Митровица, Косово Поље, Лепосавић, Липљан, Ново Брдо, Обилић, Ораховац, Пећ, Призрен, Приштина, Србица, Урошевац и Штрпце.
Конкурсе за пријаву заинтересованих правних и физичких лица расписују јединице локалне самоуправе на територији Косова и Метохије, наведено је у позиву.
Износ укупно одобрених средстава за набавку нове опреме по захтеву не може бити мањи од 150.000 динара, нити већи од 10.000.000 динара.
Изузетно, привредна друштва која задовоље услове и критеријуме дефинисане конкурсом, а поднети инвестициони план буде захтевао улагање средстава која премашују износ од 10.000.000 динара могу остварити право на подршку у виду подстицаја који ће зависити од спремности подносиоца пријаве за учешће у конкретном пројекту, односно од висине улагања сопствених средстава и планираног броја новозапослених радника.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог програма обухватају набавку производних машина и опреме, делова, специјализованих алата за машине и других капиталних добара и грађевинске механизације за потребе обаваљања грађевинских радова.
Контролу формалне исправности, прегледање и оцењивање пријава обавља Комисија за оцењивање и одабир пројеката коју решењем образује председник Привременог органа јединице локалне самоуправе Косова и Метохије.
Поступак оцењивања и одабир пројеката спроводи се на основу финансијских и оперативних капацитета, усклађености са стратешким документима и одрживости пројеката, наведено је у позиву.
Јавни позив је отворен и траје док се расположива средства за ове намене не утроше.
Заинтересовани се могу јавити Одељењу за привреду и финансије општине Зубин Поток. Контакт телефон 028 460 068.
Конкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом јавном позиву могу се преузети са интернет стране Канцеларије за КиМ

Ко има право да се пријави за подстицајна средства

Право да се пријаве имају предузетници, микро, мала и средња привредна друштва са седиштем на територији Косова, а који су регистровани у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, као и почетници са пребивалиштем на територији Косова и Метохије који ће имати обавезу регистрације своје делатности на овом подручју.

 С.Ђукић

Подели на: