Најновије вести

Пољопривредо земљиште преименовано у грађевинско

Осма седница Скупштине општине Лепосавић.

Одборници су за сада остали ускраћени за које намене се врши преименовање земљишта, зарад индустријске зоне у Лепосавићу.
Лепосавић, 23. Октобра- Осмој седници Скупштине општине Лепосавићприсуствовало је осамнаест од укупно деветнаест одборника, колики је укупни сазив Скупштине. Скуштином је председавао Никола Лазовић, а одборници суу најпре усвојили записник са предходне, седме редовне седнице СО-е.
Друга и трећа тачка дневног реда било је представљање и усвајање Одлуке о промени намене земљишта на катастерским парцелама за КО Кутње. Реч је о пет парцела које су до сада биле пољопривредно земљиште, а водиле су се као ливаде.
Образложење ове две тачке дневног реда дао је Горан Лазовић, директор Департмана за урбанизам, просторно планирање, заштиту животне средине, јавно становање и екологију.
Лазовић је истако да је у скупштинској надлежности могућност да се промени намена земљишта, па је предложио Скупштини да се то и учини.
– Директорат за урбанизам, просторно планирање, заштиту животне средине, јавно становање и екологију покренуо је иницијативу да се катастерске парцеле у селу Кутње преименују из пољопривредног земљишта у градско грађевинско земљиште. Општина Лепосавић још није израдила развојни план и немамо одређену локацију за индустријску зону. По административном упуству Скупштина може да изврши промену намене земљишта, па ја предлажем да ова Скупштина то и учини, казао је Лазовић.
Сви присутни одборници гласали су за освајање ове две Одлуке о промени намене замљишта из пољопривредног у гардско грађевинско земљиштае, али одборници су, за сада, остали ускраћени информције за које наменене се врши ова промена културе земљишта. В.Вукојевић

Подели на: