Најновије вести

Постигнут споразум о енергетици: Електросевер добио лиценцу, КЕДС и КОСТТ приступ Валачу

„Београд и Приштина уз посредовање ЕУ, управо су усвојили споразум о примени мапе пута за енергетику у Бриселу“, потврдио је Мирослав Лајчак на свом Твитер налогу, уз назнаку да је реч о споразуму између Косова и Србије.

 

 

 

Прва тачка овог споразума је да ће РУЕ издати лиценцу Електросеверу.

У року од седам дана Електросевер ће КЕДС-у и КОСТТ-у доставити податке о потрошачима, а у року од 30 дана КЕДС и КОСТТ имаће приступ Валачу.

Лајчак је објавио текст споразума, уз додатну фотографију са главним преговарачима Београда и Приштине, Петром Петковићем и Бесником Бисљимијем.

У међувремену, исти текст споразума на свом Твитер налогу, објавио је и Бисљими.

Мапа пута за имплементацију енергетских споразума

У циљу превазилажења кризе и проблема у енергетском сектору, узимајуц́и у обзир Аранжмане у вези са енергетиком од 8. септембра 2013. (Споразум о енергетици 2013.), и Закључке фасилитатора ЕУ о имплементацији Енергетског споразума из 2013.

Споразумом од 25. августа 2015. године („Споразум о енергетици из 2015.“), стране су се сагласиле са следец́ом мапом пута:

1. РУЕ ц́е издати лиценцу за снабдевање Електросеверу, РУЕ ц́е обезбедити поштовање услова утврђених лиценцом за снабдевање, у складу са Косовским правним и регулаторним оквиром.

2. У року од седам дана од издавања лиценце за снабдевање, Електросевер ц́е доставити КЕДС-у и КОСТТ-у најновије доступне податке о потрошачима, преко ЕУ.

3. У року од 10 дана од издавања лиценце за снабдевање, Електросевер потписац́е неопходне техничке споразуме са КОСТТ-ом и КЕДС-ом за рад на енергетском тржишту Косова, односно Оквирни споразум о правилима тржишта електричне енергије са КОСТТ-ом, Споразум о билансној одговорности са КОСТТ-ом, Уговор о повезивању са КЕДС-ом и комерцијални споразум са КЕДС-ом за пружање услуга дистрибуције (фактурисање, наплата рачуна, одржавање и физичко прикључивање нових потрошача) у четири општине са вец́ински српским становништвом на северу, из става 1 чл. 5 Споразума из 2013.

4. У року од 15 дана од потписивања неопходних техничких споразума са КОСТТ-ом, Електросевер ц́е добити Енергетски идентификациони код (ЕИЦ) за обављање активности предвиђених лиценцом за снабдевање.

5. У складу са чл. 14. Енергетског споразума из 2015. године, у року од 30 дана од издавања дозволе за снабдевање, КЕДС и КОСТТ (под олакшицама ЕУ, ако је потребно) ц́е имати приступ подстаници Валач/Валак, као и другој инфраструктури за пренос и дистрибуцију.

6. У року од 45 дана од издавања лиценце за снабдевање, КОСТТ и КЕДС ц́е, након консултација са Електросевером, поднети РУЕ план улагања и потребне трошкове одржавања и губитке на мрежи, на основу детаљног разматрања постојец́е инфраструктуре.

7. У року од 21 дан након подношења инвестиционог плана и потребних трошкова одржавања и губитака на мрежи, РУЕ ц́е у принципу одобрити ове планове, трошкове и губитке.

8. У случају непоштовања одредби ових усаглашених закључака након 100 дана од издавања дозволе за снабдевање, РУЕ може одлучити да суспендује и/или повуче дозволу за снабдевање издату Електросеверу, уз претходну консултацију између страна, уз помоц́ ЕУ, у периоду од највише 15 дана. ЕУ ц́е дати стручно мишљење ако то затражи најмање једна од страна.

9. Успешна имплементација договорене мапе пута не доводи у питање обавезе Страна да у потпуности имплементирају енергетске споразуме из 2013. и 2015. године.

Подели на: