Најновије вести

Посвећена прогнанима из Приштине

Приштина на размеђи векова- нова књига Весне Зарковић

 

Емотивно, јер је и сама прогнана из Приштине, ауторка у предговору закључује, оно што је био циљ пре више од једног века, данас је остварен, јер српског становништва у граду готово да и нема. У најновијем размеђу векова из Приштине је ратом протерано више од 40.000 Срба. О њиховом некадашње присуству, надамо се и будућем сведочи и даље, готово усамљена, црква Сетог Николе у некадашњој Варош махали. Желимо да и ова књига буде сведок њиховог постојања, а ако и делимично успе у томе сматраћемо да је задатак испуњен, каже ауторка.
Лепосавић, 10. Јула- Монографија Приштина на размеђи векова, Весне Зарковић, настала је у оквиру пројекта, Материјална и духовна култура Косова И Метохије, који је одобрило И суфинансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Саму књигу, ауторка је посветила прогнанима из Приштине. Садржи пет целина које обухватају, Историјски развој, Присуство Србије , Културно –просветне прилике , Слике Приштине, а документовани су и зулуми који су чињени српском становништву у овом граду.
У предговору ауторка истиче да Приштина није имала монографију која сведочи о њеном развоју. ‘’Иако већина наших градова има корене у далекој прошлости, њихово поучавање често започиње у периоду настанка савремене српске државе у XИX веку , када поново постају ‘’српски градови’’ у правом смислу речи. Није тешко уочити да је до преокрета дошло пре око 150 година, када је један део градова у потпуности ослобођен турских војника и власти. Приштина је најдуже остала под турском влашћу, па је И због тога без адекватне монографије.’’
Како је у књизи речено, Приштина је највећи град Старе Србије северно од Шар планине и седиште Косовског вилајета од 1878. До 1888. године. Иако су и други градови на данашњој територији Косова и Метохије преживљавали тешке тренутке, може се рећи да Приштина уз све специфичности, представља репрезентативни пример за проучавање живљења и преживљавања српског народа на овим просторима.
Књига Приштина на размеђи векова, по жељи ауторке, треба да подстакне нова исртраживања и проучавања. Актуелност теме потврђена је и најновијим догађањима. Приштина заокупља пажњу како научника, тако и прагматичних политичара.
Као закључак у свом предговору ауторка закључује да је оно што је био циљ пре више од једног века данас у највећој мери остварено, јер је из Приштине протерано око 40.000 Срба.
Књига је богато илустрована старим фотографијама, а преведена је на енглески и руски језик. Главни И одговорни уредник је проф. др Драган Танчић, а издавач је Институт за српску културу Приштина- Лепосавић.

Белешка о аутору
Весна Зарковић (Секулић) рођена ј у Косовској Митровици 1973. године. Дипломирала је историју на Филозофском факултету у Приштини 1997. године. Магистрирала је са темом ”Афера у Ибарском Колашину 1901-1902. године, а докторирала са темом ”Косово и Метохја у политици великих сила крајем XИX и почетком XX века.
Ради као научни сарадник у Институту за српску културу Приштина са седиштем у Лепосавићу. Предавач је и на Учитељском факултету Призрен- Лепосавић. Области њеног интересовања су историја српског народа у Старој Србији и утицај великих сила на односе Срба и Албанаца на простору Косова и Метохије.
Објавила је монографије Афера у Ибарском Колашину 1901-1902. Године , Косово и Метохија од Берлинског конгреса до распада СФРЈ, историјски, етнички, безбедносни аспекти, са Срђаном Словићем и Косово и Метохија у политици великих сила 1896-1908. Године.
Учесник је бројних међународних скупова и конференција у земљи и иностранству, као и аутор десетине научних радова из области историје српског народа у другој половини XИX и почетком XX века. Удата је и мајка девојчице Мионе.

В. Вукојевић.

Подели на: