понедељак, 05. јуна 2023. | 19:30
Најновије вести

Позив за пријем у радни однос у здравственим установама у АП Косово и Метохија

Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести КОВИЂ19 и заштите становништва од те болести у време трајања ванредног стања у Републици Србији здравствене установе из Плана мреже здравствених установа примиће у радни однос на неодређено време неопходне здравствене раднике (докторе медицине и медицинске сестре-техничаре) по хитном поступку.

 

На основу члана 1. Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 31/2020) и члана 15. став 1. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. закон), министар здравља доноси Наредбу о пријему у радни однос на неодређено време здравствених радника (доктора медицине и медицинских сестара-техничара) по хитном поступку:

У складу са Наредбом министра здравља, здравствене установе из Плана мреже здравствених установа у Републици Србији и то Здравствени центар Косовска Митровица 45 лекара и 120 медицинских сестара – техничара, Здравствени центар Гњилане 15 лекара и 40 медицинских сестара – техничара и Клиничко болнички центар Приштина са седиштем у Грачаници 15 лекара и 40 медицинских сестара –техничара, по хитном поступку примиће у радни однос на неодређено време неопходне здравствене раднике.

Услови за заснивање радног односа

• За радно место доктор медицине ВИИ степен стручне спреме,завршен медицински факултет, положен стручни испит и важећа лиценца.

• За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима – ИВ степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински техничар , положен стручни испит и важећа лиценца.

Заинтересовани кандидати треба да попуне формулар у прилогу и да уз пратећу документацију која је саставни део формулара пошаљу на следеће мејл адресе:

• за ангажовање медицинских техничара у Здравственом центру Косовска Митровица попуњени формулари и пратећа документација на мејл болницакосовскамитровица@гмаил.цом са назнаком у наслову мејла “Медицински техничар” .

• за ангажовање доктора медицине у Здравственом центру Косовска Митровица попуњени формулари и пратећа документација на мејл болницакосовскамитровица@гмаил.цом са назнаком у наслову мејла “Доктор медицине” .

• за ангажовање медицинских техничара у Здравственом центру Гњилане попуњени формулари и пратећа документација на мејл пасјанеболница@гмаил.цом са назнаком у наслову мејла “Медицински техничар” .

• за ангажовање доктора медицине у Здравственом центру Гњилане попуњени формулари и пратећа документација на мејл пасјанеболница@гмаил.цом са назнаком у наслову мејла “Доктор медицине” .

• за ангажовање медицинских техничара у Клиничко-болничком центру Приштина са сеиштем у Грачаници попуњени формулари и пратећа документација на мејл болницаграцаница@гмаил.цом са назнаком у наслову мејла “Медицински техничар” .

• за ангажовање доктора медицине у Клиничко-болничком центру Приштина са сеиштем у Грачаници попуњени формулари и пратећа документација на мејл болницаграцаница@гмаил.цом са назнаком у наслову мејла “Доктор медицине” .

Пријаве које стигну до понедељка 27.априла 2020. године на горе наведене адресе до 12 часова биће узете у разматрање.

Подели на: