Најновије вести

Правна сигурност за грађане

Процес легализације по пројекту УСАИД у општини Грачаница продужен до септембра 2022.

 

Пројекат легализације објеката у општини Грачаница је у току и одвија се под покровитељством УСАИЂа, а добра вест, за оне који планирају да легализују своје објекте, је да је рок поново продужен и то до септембра 2022 године. Најновија одлука о продужетку процеса легализације донета је узимаући у обзир недостатак капацитета општина за спровођење важећег закона и околности створених током пандемије.
Подсетимо, реч је пилот пројекту који подразумева скраћене процедуре када је реч о легализацији. УСАИД је обезбедио средстава, и уз логистичку подршку покушао да грађанима приближи услуге што се општинске администрације тиче, првенствено када је у питању правна сигурност. Све процедуре око легализације трају око три месеца, уместо ранијих годину па чак и две године.
Процесу легализације подлежу сви објекти који су изграђени пре 2018. године а надлежни поручују да је процес легализације једноставан и да су трошкови подносиоца захтева прихватљиви. Они су дужни да плате 1 евро по квадратном метру за стамбене, и 2 евра по квадратном метру за економске, односно привредне објекте. Остале таксе су укинуте. Објекти саграђени до 2004. године и социјалне категорије су ослобођени таксе, а у обавези су да уз захтев доставе неопходну документацију као доказ.
Да би легализовали кућу или економски објекат потребна су четири документа: образац пријаве, доказ о власништву парцеле, да се ураде геодетска мерења и изјава власника објекта о одговорности у вези грађевинског објекта односно изјава власника да је објекат урађен по одређеним стандардима и да он сноси одговорност уколико нешто не буде у реду, јер се ради о старим објектима изграђеним пре 2018. године.
Поменута документација предаје се на шалтеру Одељења урбанизма у општини Грачаница које даље обрађује случај. Касније се случај предаје Одељењу катастра. То значи да странка после предаје докумената нема више никаквих обавеза. Све решава администарција у надлежним одељењима. На основу свих докумената ради се укњижење, односно његова регистрација у катастар непокретности. Поред поменутих трошкова, подносиоци захтева сносе трошкове геодетских мерења која могу да раде лиценцирани геометри. Тај трошак износи до 150 евра.
Пројектом који је подржан од стране УСАИД-а процедура легализације је, што се грађана тиче, прилично упрошћена. Поред Општине Грачаница поменутим пројектом обухваћена је још само Општина Приштина.

М.Ч.

 

Подели на: