понедељак, 20. фебруара 2023. | 09:50
Најновије вести

Правни оквири за заштиту културног блага

Научни скуп у САНУ о заштити и афирмацији српског културног наслеђа на КиМ.

Биће указано на статусне моделе који могу обезбедити правни оквир за идентитетску заштиту и очување српске културне баштине при различитим могућим модусима решења политичког положаја Косова и Метохије
Дводневни научни скуп „Заштита, очување и афирмација српског културног наслеђа на Косову и Метохији” биће отворен у уторак, 1. јуна у Свечаној сали САНУ. Овај догађај је посвећен утврђивању и анализирању садашњег стања српског културног наслеђа на поменутом простору, како материјалног тако и нематеријалног, сагледавању дугорочних претњи његовом опстанку, облика његовог угрожавања, оспоравања и кривотворења његовог националног идентитета и утврђивању неопходних научних и стручних услова (инфраструктурни, организациони, технички и кадровски) за његово проучавање, документовање, презентацију, афирмацију и очување.
У посебној, завршној тематској целини скупа биће сагледани проблеми у сфери права и политике на Косову и Метохији у вези са српском културном баштином и биће указано на оствариве и одрживе статусне моделе који могу обезбедити ваљан правни оквир за одговарајућу идентитетску заштиту и очување српске културне баштине при различитим могућим модусима решења политичког положаја Косова и Метохије.
На овом скупу се очекује учешће неколико десетина еминентних стучњака из области херитологије, заштите споменичког наслеђа, историјских наука, етнологије, лингвистике и правних наука. Планирано је да до краја 2021. године буде издат зборник радова произашлих из реферата саопштених на научном скупу.
С.Ђ.

Подели на: