уторак, 14. фебруара 2023. | 08:00
Најновије вести

Сабрана нова истраживања

Изашао је из штампе нови број часописа Баштина

 

Часопис Баштина, је перидично издање Института за српску културу Приштина- Лепосавић, који доноси најновија истраживања научних радника из разних области.
Лепосавић, 24. Фебруара- Научни часопис Баштина, чија педесет прва свеска је изашла из штампе, наставља да обједињује и чува најновија истраживања из области друштвених наука. У садржају ове свеске су научна истраживања из области Језика и Књижевности, Политикологије, Социологије, Права и Економије, Историје, Етнологије, Педагогоје, Критике и Полемике, а објављен је и један приказ.
Сва најновија истраживања штампана су и на енглеском језику и садрже кратак резиме, како то технички услови за објаву радова захтевају. Велики допринос развоју науке пружа свако ново истраживање, а овај часопис , захваљујући највише запосленим научним истраживачима из Института за српску културу, редовно доприноси развоју и промовисању научне мисли и дела.
Припрему свих свезака Баштине суфинансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а научни радници обликују њихов садржај и воде рачуна колико о научним чињеницама, толико и о новинама које прате развој друштва. Баштина је уз то штампана у чврстом повезу, а на корицама новог броја је Призренско четворојевандјеље, јевандјелист Марко.
Област Језик и књижевност, сачињава дванаест научних радова, медју којима су , Љубиша Јоцић, Песник ван конвенција, аутора Ане Стишовић Миловановић, Женски ликови у одабраним комедијама Бранислава Нушића и Стефана Костова, ауторке Дјурдјине Исић, потом Заступљеност енглеског језика струке у наставним плановима и програмима средњих школа, заједнички рад ауторки Јелене Рајовић и Милице Спасић Стојковић. Веома актуелна тема , Утицај појаве англицизма и енглеских речи у медијима на употребу англицизма у свакодневном говору код деце школског узраста, научни рад је Миљана Миљковића, а Мирјана Бечејски баваила се истраживањима на тему Есејистички избори Данила Киша.
Област Политикологије , Социологије, Права и Економије има десет обрадјених тема, а у овом одељку су измедју осталих радови Љубомира Миљковића и Драгана Трнавца на тему, Развој компетенција за демократско друштво у дигиталном добу, а Горан Лазић и Мирјана Лончар Вујновић писали су на тему, Развој Еразмус + програма на Униврезитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, а Игор Вукадиновић бавио се темом из друге половине прошлог века , Масовне демонстрације и пад режима САП Војводине 1988. Године.
Област, Историја, доноси четири нова рада, а од њих ту је рад Божидара Зарковића , Миграције српске властеле за владавине последњих Немањића, а Весна С. Зарковић пише на тему , Деловање Исе Бољетинца уочи отварања руског конзулата у Косовској Митровици.
Најактуелнија тема, која доноси слику данашњег живота на простору Косова и Метохије ,конкретно у Косовској Митровици, аутора Александра Павловића, насловљена је, Свакодневица Срба у северној Косовској Митровици у условима недефинисаног институционалног статуса. Ова тема је из области Етнологије, а у раду су изнети резултати истраживања у овом граду у условима измењеног друштвено-политичког контекста после рата на Косову и Метохији 1999-е године. Аутор главну пажњу посвећује једном од аспеката свакодневног живота српског становништва у овом граду, а то је статус и функционисање институција. Циљ рада представља покушај пружања доприноса конципирању етнографске градје за сагледаванње свакодневних пракси Срба у Косовској Митровици, подељеном граду у условима недефинисаних институционалних односа проузрокованих повлачењем српских власти са Косова и Метохије , уводјењем медјународног протектората и једностраним проглашењем косовске независности. Резултати приказани у раду добијени су на основу теренског истраживања спроведеног од 2011- 2015. године.
У обаласти Педагоогије у овом броју Баштине имамо три рада, а међу нима је рад Тамаре Ковачевић и Љубице Исаковић, Усвајање знаковног језика код глуве и наглуве деце предшколског узраста.
Област Критике и Полемике доноси само један рад, а то је, Човек као варварин, аутора Велибора Лазаревића.
У овој Баштини објављен је и један приказ, Ене Мирковић , Голгота Раковичке парохије , Страдање свештеника и парохијана од октобра 1944. до маја 1945. године .Укупан волумен педесет прве свеске Баштине је тридесет радова. В. Вукојевић.

Подели на: