Споразуми Француске и Србије – стижу “мистрали”

Делегације Србије и Француске размениле су пет докумената, а међу споразумима који су потписани су и они о испоруци ракета “мистрал”, као и изјава о намерама о реализацији пројекта изградње београдског метроа.

 

Међу споразумима који су потписани су споразум о кинематографској делатности, као и споразум две владе о статусу француске школе у Београду.

Потписани су споразуми о сарадњи Јавнобележничке коморе у Србији и Високог савета јавних бележника Француске, као и коморе јавних извршитеља Србије и Националне коморе јавних извршитеља Француске.

Потписани су споразуми о сарадњи између компаније “Шнајдер електрик” и Београдског универзитета, као и те компаније и Универзитета у Новом Саду.

Такође, потписан је споразум о сарадњи у области стрипа, административни споразум о сарадњи у области реформе јавне администрације, управљања људским ресурсима и професионалном образовању, као и административни споразум у области спорта.

Потписан је споразум о сарадњи Министарства просвете, Амбасаде Француске и Француског института у Србији у борби против предрасуда и дискриминације у образовном систему, као и споразум у области наставе француског језика.

Потписан је споразум о донацији EVOFINDER, писмо о намерама између француске и српске царине, уговор о откупу топлотне енергије између “Беочисте енергије” и Београдских електрана.

Поред тога, потписан је и уговор са компанијом МБДА о испоруци ракета “мистрал”, као и Технички споразум Министарства одобране за уговор са МБДА.

Потписана је изјава о намерама о реализацији пројекта изградње београдског метроа, меморандум између “Београдског водовода и канализације” и компаније “Веолиа”, као и меморандум о сарадњи између РТЕ и ЕМС а. д.

Потписан је протокол о намерама између “Akuo Energy SAS”, “IEL OIE Balkan Renewble Energy” и Покрајинског секретаријата за енергетику, протокол о намерама између “Preparco” и “Akuo Energy SAS” за финансирање ветропарка “Dasiadi” и Протокол о намерама за развој пројеката дубинске геотермике у Србији.

Подели на: