Најновије вести

Темељи на патријархалној култури и епској традицији

Марија Јефтимијевић Михајловић – „Мит(о)потика романа Петра Сарића“

 

Институт за српску културу Приштина – Лепосавић је ове године објавио нучну монографску студију др Марије Јефтимијевић Михајловић под насловом „Мит(о)поетика романа Петра Сарића“ . Рецензенти овог дела написаног на око 500 страна су академик Јован Делић, професор др Небојша Лазић и др Јасмина Ахметагић.
„Мит(о)поетика романа Петра Сарића“ представља прерађену докторску дисертацију др Марије Јефтимијевић Михајловић, научног сарадника Института за српску културу – Приштина. То је опсежна монографска студија о романескном опусу Петра Сарића, који се сматра најбољим косовско-метохијским приповедачем после Другог светског рата. У фокусу ауторкине пажње стоје романи објављени од 1972. до 2012. године. Ради се о насловима: „Велики ахавски трг“, двотомни „Сутра стиже Господар“, „Дечак из Ластве“, „Петруша и Милуша“, „Страх од светлости“, „Сара” и „Митрова Америка“. Ово је прва монографија о овом важном српском писцу, који досад није био предмет систематичног изучавања.
Полазећи од увида да је Петар Сарић од два животна и митска простора родних Бањана и простора Косова и Метохије, обликовао трећи – мит(о)поетски простор својих романа – у књизи се утврђује основна традиционалистичко-модернистичка потка Сарићевих романа и указује на спој реалистичког и мистичног, као и присуство магијског реализма у делу овог српског писца. Као кључни хронотоп у Сарићевом романескном опусу издваја се митопоетски простор Бањана, а као темељ тематско-садржинске основе готово свих романа патријархална култура и епска традиција, па се у тим оквирима говори о његовим поетичким, језичким и стилским вредностима.
-Оно што посебно вреднујемо у студији колегинице Јефтимијевић Михајловић је спремност за исказивање судова који нису по правилу афирмативни, већ су критички у оним деловима у којима то морају бити. Плени осећај за хармоничну композицију обрађене тематске грађе која показује све истраживачке и научне квалитете њене ауторке Марије Јефтимијевић Михајловић каже у рецензији др Небојша Лазић.
С.Ђ.

 

Подели на: