уторак, 17. маја 2022. | 15:23
Најновије вести

У тиму за оцену уџбеника из којих ће учити будуће генерације

Батица Николић, просветни радник из Лепосавића, пример је посвећености послу, стучном усавршавању и образовању за цео живот

Просветни радник Батица Николић је пре свега учитељ у Основној школи ”Вук Караџић,, у Сочаници у општини Лепосавић, а поред тога је дипломирани педагог, мастер учитељ, специјалиста методике наставе Природе и друштва , а тренутно и докторант на Педагошком факултету Универзитета у Нишу. Оснивач је Учитељског друштва Лепосавић и његов председник, лиценцирани оцењивач рукописа уџбеника и ове године именован је за члана комисије за оцену рукописа уџбеника за други разред Основне школе , који се од наредне 2019/20 године ради по новом наставном плану и програму.
Школска година је завршена, а један просветни радник поред образовања и васпитања ђака у Основној школи упоредо, већ три деценије ради на себи. За пример свима треба да послужи активност Батице Николића из Лепосавића, који је давно направио најбољи избор за себе и друге. Каже се када у животу направиш прави избор занимања, то више престаје да буде посао , то је љубав и преданост за цео живот. Генерације ђака је Батица Николић научио прво знању, јер ради као учитељ у Основној школи ,,Вук Караџић,, у Сочаници, а упоредо радио је на себи и напредовао у професионалној каријери.
-Стручно усавршавање запослених у образовању постало је неизоставни сегмент целоживотног учења и унапређења квалитета рада наставника, стручних сарадника и директора. Мишљења сам да о свом стручном усавршавању , које подразумева, како школске, тако и ваншколске активности , мора водити сваки просветни радник, који жели да унапређује свој рад , учини га квалитетнијим , креативнијим и пријемчивијим за данашње ученике, каже Николић.
Улога и значај образовања је примарни циљ сваког друштва. Пружање најбољег знања у складу са наставним планом и програмом мисија је сваког просветног радника, а нарочито учитеља којем се поверава , како се у педагогији каже највећ капитал, млади човек, дете које треба да стекне прво и основно знање.
– Визија савремене школе огледа се кроз сарадњу са осталим спољним сарадницима чији је циљ осавремењавање наставе и подизање наставног процеса на један виши квалитетнији ниво. Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја ученика и нивоа њиховог постигнућа. Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усклађивање постојећих компетенција важних за унапређивање образовно- васпитног рада. У том смислу и развој каријере је део професионалног развоја, путем напредовања у одређено звање, наглашава Николић.
На основу постигнутог високог степена остварености образовно- васпитних циљева и високог степена компетентности у образовно васпитном раду у циљу подизања квалитета педагошке праксе Батица Николић је на основу стручног мишљења и предлога Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у ранијем периоду стекао звање педагошког саветника.
Развој његове каријере, дуге већ тридесет три године, текао је у континуитету. Професор је разредне настева, мастер учитељ, дипломирани педагог, специјалиста методике наставе Природе и друштва, а тренутно и докторант на Педагошком факултету у Нишу. Континурано се бави професионалним и стручним усавршавањем себе и колега учитеља. Полазник је и организатор великог броја различитих облика стручног усавршавање учитеља. Један је од оснивача Учитељског друштва Лепосавић и његов председник од оснивања до данас. Био је председник Надзорног одбора Савеза учитеља Републике Србије од 2010 до 2014. Године. Сертификовани је тренер из области проучавања о интеркултуралном разумевању у организацији Савета Европе. Заступјен је у Лексикону стваралаца у предуниверзитетском образовању и васпитању. Уредник је једне књиге, а објавио је и неколико радова у стручним педагошким часописима и Зборницима. Учествовао је и на неколико Научних скупова домаћег и међународног карактера.
Оно што је најновије и што је за сваку похвалу је права процена да стручни, образовани људи жељни знања те своје врлине и знање преносе на генерације које долазе. У том циљу Батица Николић , лиценцирани је оцењивач рукописа уџбеника и стручно лице за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника, приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава за све предмете у првом циклусу образовања и васпитања. И ове године је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије именован за члана комисије за оцену рукописа уџбеника за други разред Основне школе , који од наредне школске године ради по новом наставном плану и програму.
Све ово резултирало је да је Батица Николић добитних многих признања у школи где је скоро провео радни век.
-На предлог својих колега и директора ОШ ,,Вук Караџић,, у Сочаници добио сам Светосавску повељу за изузетан допринос у образовању и васпитању генерација ученика. Награда јесте сама по себи сатисфакција за будући рад, али највећа награда су моји успешни ђаци који су постали успешни људи, закључује Николић. В.Вукојевић

Подели на: