Унапређивање образовног процеса

Проф.др Дејан Гурешић, председник Академије струковних, високих школа Косова и Метохије са седиштем у Лепосавићу.

Академија је објединила рад Високе економске школе Пећ –Лепосавић, Високе техничке школе Звечан и Високе техничке школе Урошевац са привременим седиштем у Лепосавићу. Цео процес формирања Академије усмерен је на реформу образовања која треба да иде у корак са потребама друштва и тржишта рада.
Лепосавић, 28. Јануара- На челу новоформиране Академије струковних, високих школа Косова и Метохије, коју је формирала Влада Републике Србије је професор, доктор Дејан Гурушић. Питали смо га који га задаци, као првог човека ове Академије очекују, који су циљеви и планови у раду Академије.
У складу са реформом струковних студија у Републици Србији , све високе школе се спајају у Академију струковних студија. Фузија школа се врши по територијалном принципу, па тако од три високе школе на територији Косова и Метохије формирана је Академија струковних студија косовско- метохијска. У питању су Висока економска школа струковних студија Пећ- Лепосавић, Висока техничка школа струковних студија у Звечану и Висока техничка школа струковних студија Урошевац са привременим седиштем у Лепосавићу. Седиште Академије је у Лепосавићу у просторијама Високе економске школе из Пећи, која је овде дислоцирана из Пећи пре двадесет година.
Оснивање ове Академије треба да допринесе ефикаснијем,ефективнијем и економичнијем остваривању циљева струковног високог образовања и његовог повезивања са потребама тржишта рада. Циљ реформе је стварање бољих веза струковних школа са привредом, ефикасно унапређивање квалитета наставе и решавање низа проблема који су пратили досадашње функционисање школа.

Измештене из матичног седишта Високе школе које раде на Косову и Метохији, прошле су дуг пут од пуне две деценије прилагођавања рада у срединама у којима су дислоциране . У каквим условима данас раде ове школе?
С поносом могу да кажем да су , и поред насилног дислоцирања две школе, чланице Академије, услови рада у новоформираној установи на изузетно високом нивоу. Захвалност за то дугујем пре свега, предходним руководствима, изузетно квалитетном наставном кадру и запосленима на овим високошколским установама. Значајну помоћ у функционисању школа пружили су Министарство просвете, Канцеларија за Косово и Метохију, као и општине Лепосавић и Звечан. Тако школа која је измештена из Пећи, за двадесет година у Лепосавићу, прешла је пут од изнајмљеног простора за рад до модерне зграде опремљене свим училима неопходним за квалитетно одвијање наставе . Све три школе су захваљујући учешћу у бројним међународним пројектима значајно подигле ниво техничке опремљености, а самим тим и квалитет наставе.
У складу са новом реформом новоформирана Академија обједињује рад високошколских установа. Који су ваши конкретни облици рада И колико ће оваква реформа омогућити бољи увид И допринети квалитету образовног процеса?
Академијом струковних студија руководи новоформирани Савет Академије, који има задатак да заједно са председником Академије , омогући услове за добијање дозволе за рад И у законом предвиђеном року усвоји Статут Академије И остала правна акта неопходна за несметан рад.
Трансформација високох школа у Академију неће угрозити радна места запослених. Наставници И сарадници ће добити више могућности за усавршавање , моћи ће да несметано користе заједнички простор И лабораторије. Квалитетно умрежавање ових школа представља увод у стварање бољих веза са привредом И усклађивање образовних профила са потребама тржишта рада. Најважније у овој реформи је ефикасно унапређивање квалитета наставе.
Дражава Србија у свим сферама живота помаже свој народ на Косову и Метохији. Шта су приоритети у области високошколског образовања, конкретно Високих школе и које су инвестиције потребне у будућности?
Већ сам напоменуо да су захваљујући свесрдној помоћи институција Републике Србије и овдашњих локалних самоуправа, услови за одвијање наставе на изузетно високом нивоу. Такође, морам напоменути да су нашим студентима на располагању услуге смештаја и ишране у објектима Студенског центра Приштина , који задовољава највише стандарде.
Свака помоћ државе је добродошла, а акценат свакако треба ставити на што квалитетније образовање младих, што је дугорочно гледано, најисплативије инвестирање у будућност.
В. Вукојевић

Подели на: