недеља, 12. фебруара 2023. | 19:51
Најновије вести

Увид у нацрт детаљне регулације насеља

Актуелности у раду Скупштине општине Лепосавић

 

Нацрт детаљне регулације ужег центра Лепосавића урадило је Јавно предузеће ‘’Урбанизам’’ из Крагујевца, а градјани се могу упознати са његовим појединостима до краја августа.
Лепосавић, 6. Августа- У току је јавни увид у нацрт пана детаљне регулације дела центра насеља Лепосавић. Сва заинтересована правна И физичка лица могу погледати нацрт плана, а уједно И доставити примедбе и сугестије у писаној форми у току трајања јавног увида, до краја августа.
-Након овог рока, почетком септембра биће одржавна седница где ће бити размотрене све пристигле примедбе И сугестије, а њихови подносиоци их могу образложити пред Комисијом за планове, каже председник Привременог органа општине И градоначелник Лепосавића Зоран Тодић, додајући да ће Одељење за урбанизам , градјевинарство И комунално-стамбене послове пружити све потребне информације И стручну помоћ у вези са појединим решењима И евентуалним давањем примедби И сугестија.
Границе обухвата плана тичу се ужег центра насеља Лепосавић, који ће послужити за будуће уредјење овог простора укупне површине 11,35 ха. Циљ израде плана детаљне регулације је урбана обнова дела центра насеља, којом се унапредјује вредност подручја, тј. стварају квалитетнији животни услови , очување И унапредјивање створених вредности насеља , допуна постојећих И стварање нових урбаних вредности, преобликовање И уредјење јавних површина чиме ће се повећати атрактивност центра насеља за различите групе корисника И реорганизација саобраћајних токова.
Последних пар година доста је урадјено у растерећењу најужег центра Лепосавића јер су уклоњени сви нелегални монтажни објекти различите намене. Највише је било трговинских радњи које су радиле у нехигијенским условима, али И то је решено. Добијен је вечи паркинг простор, али спроводјењем овог плана детаљне регулације у потпуности ће бити регулисана област уредјења овог дела насеља.
У осталом биће створени услови за планско активирање локација у складу са потенцијалима И ограничењима на терену, а дефинисаће се И капацитет изградње у складу са планском основом. Биће дефинисан однос површина јавне И остале намене, као И опремање земљишта саобраћајном И комуналном инфраструктуром. У центу Лепосавића налази се И храм Светог Василија Остошког, а простор у порти храма годинама уредјиван. Овим планом дефинисани су И услови И мере заштите културног наследја, енергетеке ефикасности и приступачности, као И уредјења животне средине.
У детаљану регулацију нацрта плана биће уврштене И све сугестије градјана, када буде завршен јавни увид у план почетком септембра ове године. В.Вукојевић

Подели на: