четвртак, 30. марта 2023. | 22:19
Најновије вести

Влада усвојила Стратегију запошљавања до 2026. године

На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Влада Србије је усвојила је Стратегију запошљавања за период од 2021. до 2026. године.

 

Општи циљ Стратегије запошљавања је успостављање стабилног и одрживог раста запослености заснованог на знању и достојанственом раду. Предвиђене су међусекторскемере које ће се реализовати у сарадњи са секторима образовања, привреде, финансија и социјалне заштите, док је са јединицама локалне самоуправе планиран даљи развој локалне политике запошљавања.

Међусекторске мере су усмерене на унапређење понуде рада и тражње за радом и треба да доведу до раста квалитетне запослености.

Ради унапређења положаја незапослених лица на тржишту рада, мере предвиђене у Стратегији запошљавања односе се на реализацију активне политике запошљавања (АПЗ), на унапређење њиховог спровођења, на креирање нових мера, као и на унапређење праћења стања и кретања на тржишту рада и ишода и утицаја мера.

Посебне мере предвиђене су за унапређење положаја жена, младих, особа са инвалидитетом, корисника новчане социјалне помоћи, као и Рома и Ромкиња, имајући у виду њихову заступљеност и друге карактеристике које указују на неповољан положај на тржишту рада.

Фокус ће бити и на другим рањивим категоријама незапослених који без додатне и интензивне подршке у тражењу посла не могу самостално да поправе свој положај на тржишту рада.

Унапређење законодавног оквира и јачање капацитета за планирање и спровођење политике запошљавања представља такође важан циљ Стратегије запошљавања који је операционализован одговарајућим мерама.

Процес израде Стратегије запошљавања спроводио се уз континуиране консултације са свим релевантним актерима, другим министарствима, институцијама, социјалним партнерима и организацијама цивилног друштва.

Ради спровођења Стратегије запошљавања израђен је Акциони план за период од 2021. до 2023. године чије усвајање је планирано почетком марта 2021. године, а којим ће бити утврђене активности за реализацију мера предвиђених Стратегијом запошљавања.

Подели на: