Најновије вести

Нови засади за нови живот

Засађено је око 700 стабала различитих лишцарских врста, међу којима је црвени храст, јавор и дивља трешња.

 

 

Након дужих негативних процеса деградације у шумама, експлоатацијеи бесправне сече, најзад имамо позитивне примере почетка пошумљавања и обнављања шума на територији Лепосавицке општине.
Конкретно на локацији атара села Крушево засађено је око 700 нових стабала, што је добар пример како се ради на економском и еколошком плану на овом подручју. Овај посао на најбољи начин реализовали су стручњаци из области шумарства, биолошких наука, из области екологије, одређени број школске омладине , као и велики број ентузијаста љубитеља природе и заштите животне средине. Велики број младих људи у овом послу, осим конкретне реализације ,значајан је и због подизања еколошке свести и очувања и подизања нових шума. Томе доприноси и медијска подршка која је усмерена на промовисању
значаја вредноси шума и шумских екосистема за очување здраве животне средине и актуелне енергетске кризе која погађа глобално читав свет.
Како нас је обавестио један од најважнијих учесника у овом послу дипл.инг шумарства Миле Вукојевиц, завршен је добар посао.

– Започели смо један дуготрајан процес подизања нових шума, који ће кроз дужи временски период постићи циљеве у смислу остваривања свих функција шума. С обзиром да се локација налази у релативној близини урбаног насеља Лепосавиц, ове шуме у будућности треба да остваре ,поред производне функције и функцију спорско-туристичке и рекреативне улоге, а такође обезбеде заштиту земљишта, воде, али и буду у функцији очувања здраве животне средине у смислу производње чистог ваздуха, казе Вукојевиц.

Како је још нагласио, да би се ови циљеви у будућности остварили бице неопходно уложити још рада и средстава, да би се правилно однеговани и привеле намени ново подигнуте шуме.

Подели на: